Brązowy Laur Innowacyjności 2014 dla CNBOP-PIB

Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”

Warszawa, listopad 2014

Podczas Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zostało odznaczone brązowym "Laurem Innowacyjności 2014" za projekt „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym.