Złoty medal dla kwartalnika „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”

VII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent” 2015

Lasi,  maj 2015

Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

XXI Edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Poznań,  kwiecień 2012

Grand Prix SAWO

XXI edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Poznań,  kwiecień 2012

Złoty medal SAWO

XXI edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

Poznań,  kwiecień 2012