Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych

XXI Giełda Wynalazków Nagrodzonych w roku 2013 na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości

Warszawa, luty 2014

Środek odtłuszczający do usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni przemysłowych został uhonorowany dyplomem Ministra Nauki i Sszkolnictwa Wyższego podczas XXI Giełdy Wynalazków - wystawie najnowszych technologii, urządzeń, rozwiązań i wyrobów wyróżnionych w 2013 roku na światowych wystawach, targach innowacji oraz wynalazczości.