Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”

Kraków, czerwiec 2015

Podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG 2015" oprogramowanie „RISKO” wykonane w ramach projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” zostało odznaczono złotym medalem oraz nagrodą specjalną od Delegacji Islamskiej Republiki Iranu.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, AON – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, SGSP, ZOSP RP oraz firmę Asseco Poland SA.