Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Warszawa, listopad 2011

W trakcie Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców uhonorowała medalem im. Marii Skłodowskiej Curie Środek zwilżający do gaszenia pożarów lasów i torfowisk opracowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Badania nad otrzymaniem ekologicznego, biodegradowalnego środka zwilżającego, zwiększającego skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczych i podnoszącego bezpieczeństwo powszechne kraju".