• Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek 2024

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek 2024

  Załącznik 1: Klauzula informacyjna

  Załącznik 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik 3: Wzór umowy

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego usługi cateringowej na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego budowy stanowiska Nail Penetration Test, wykonanego zgodnie z normą IEC TR 62660-4:2017 oraz UL 1973

 • Opdowiedzi na pytania odnośnie zapytania ofertowego dotyczącego budowy stanowiska Nail Penetration Test, wykonanego zgodnie z normą IEC TR 62660-4:2017 oraz UL 1973

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zakupu fabrycznie nowego samochodu Toyota Corolla TS Hybrid

 • Zapytanie ofertowe na budowę stanowiska Nail Penetration Test, wykonanego zgodnie z normą IEC TR 62660-4:2017 oraz UL 1973

  Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu Toyota Corrola TS Hybrid

  Załącznik 1: Tabela wymagań

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wywozu ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Informacja o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2023 - czerwiec 2024 r.

 • Wyjaśnienia dot. postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2023 - czerwiec 2024 r. wraz z formularzem ofertowym

 • Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2023 - czerwiec 2024 r.

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na gruncie na terenie CNBOP-PIB w Józefowie

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik 2: Formularz ofertowy

  Załącznik 3: Oświadczenie

  Załącznik 4: Koncepcja rozbudowy

 • Informacja o wyborze dostawcy na dwa przenośne zestawy wag najazdowych bezprzewodowych z wyposażeniem

 • Zapytanie ofertowe na dwa przenośne zestawy wag najazdowych bezprzewodowych z wyposażeniem

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych w pomieszceniu nr 117 Laboratiorium Procesów Spalania i Wybuchowości

 • Zapytanie ofertowe na zestaw do rejestrowania temperatur w paśmie podczerwonym (kamera IR)

  Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo - kominowych w pomieszczeniu nr 117 Laboratorium Procesów Spalania i Wybuchowości

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik 2: Klauzula informacyjna

  Załącznik 3: Wzór umowy

 • Informacja o wyborze dostawcy dotycząca dostawy i montażu pralnicy, szafy suszarniczej, pomp dozujących i środków chemicznych

 • Informacja o wyborze dostawcy dotycząca zaprojektowania, wykonania i dostawy do CNBOP-PIB układu pomiarowego z systemem akwizycji i zapisu danych (DROP LOGGER), wspomagającego innowacyjne badania skokochronów

 • Zapytanie ofertowe na modernizację stanowiska badawczego SUGBUS, w celu umożliwienia przeprowadzenia badań z otwartymi przestrzeniami stanowiska.

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego usługi cateringowej na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB

 • Nożyce hydrauliczne HOLMATRO CU 5040, pompa HOLMATRO SR 20 DC 2 i wąż 5 oraz 10 m w technologii core. Możliwość składania ofert do 28.12.2022 r.

  Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia

 • Zapraszamy do składania ofert na: Dostawę 2 szt. palników olejowo – gazowych prod. Riello do kotłów VIESSMANN o mocy 310kW i 620kW w CNBOP-PIB w Józefowie wraz z wyposażeniem. Termin składania ofert do dnia 30.12.2022

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zakupu oprogramowania do tworzenia modeli 3D i ortofotomap na podstawie zdjęć z drona i chmury punktów uzyskanych za pomocą skanera

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż pralnicy, szafy suszarniczej, 4 pomp dozujących i środków chemicznych

 • Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego z systemem akwizycji i zapisu danych (DROP LOGGER), wspomagającego innowacyjne badania skokochronów

 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na skaner 3D kompatybilny z dronem DJI Matrice 300

 • Zapytanie ofertowe na oprogramowanie do tworzenia modeli 3D i ortofotomap na podstawie zdjęć z drona i chmury punktów uzyskanych za pomocą skanera

 • Zapytanie ofertowe na modernizację stanowiska badawczego SUGBUS, w celu umożliwienia przeprowadzenia badań z otwartymi przestrzeniami stanowiska

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników CNBOP-PIB

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego wywozu ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na urządzenie umożliwiające oznaczenie temperatury wnętrza pieca grzewczego wg PN-EN ISO 1182:2020-12  Badania reakcji na ogień wyrobów - badanie niepalności

  Załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie komory grzeczej przeznaczonej do wygrzewania baterii/akumulatorów/ogniw/wyrobów w stanie naładowania

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

 • Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla pracowników CNBOP-PIB w terminie październik 2022 - czerwiec 2023

 • Zapytanie ofertowe na dostawę kamery termowizyjnej DJI H20T wraz ze szkoleniem produktowym oraz stację DJI D-RTK. Informacja o wyborze oferty.

 • Zapytanie ofertowe na: Aparat do wyznaczenia indeksu tlenowego wg normy PN-EN ISO 4589-2 "Tworzywa sztuczne -- Oznaczenie zapalności metodą wskaźnika tlenoweg -- Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej"

 • Zapytanie ofertowe na: Dostawa samochodu elektrycznego, fabrycznie nowego Nissan Leaf

 • Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2022 - czerwiec 2023 r.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę kamery termowizyjnej DJI H20T wraz ze szkoleniem produktowym oraz stację DJI D-RTK

 • Zawiadomienie o wyborze oferty dot. usługi druku 1000 egzemplarzy poradnika "Inżynieryjne metody ochrony przeciwpożarowej"

 • Zapytanie ofertowe na druk 1000 egzemplarzy przewodnika pt. "Inżynieryjne metody ochrony przeciwpożarowej"

 • Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na wykonanie stanowiska do badania progu zadziałania liniowych czujek dymu zgodnego z wymaganiami załącznika A do normy PN-EN 54-12:2015

 • Zapytanie ofertowe na pozyskanie rynkowych rozwiązań technicznych zapewniających możliwość wykonania badań wibracyjnych oraz wstrząsów mechanicznych w układach gromadzenia energii elektrycznej RESS.

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację przewietrzania stanowiska badawczego w budynku L w Józefowie

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie stanowiska do badania progu zadziałania liniowych czujek dymu zgodniego z wymaganiami załącznika A do normy PN-EN 54-12:2015

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację komory klimatycznej Votsch typu VC4100

 • Zapytanie ofertowe na modernizację przewietrzania stanowiska badawczego w budynku L w Józefowie.

  Załącznik 1: Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu technicznego (wykonawczego) zawierającego wycenę kosztów materiałowych stanowiska badawczego pn.: komora grzewcza przeznaczona do wygrzewania baterii/akumulatorów/ogniw/wyrobów w stanie naładowania

  Załącznik 1: Specyfikacja warunków zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie prac remontowych w budynku B w Józefowie

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PlB

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji stanowiska SBI (Single Burning Item test) "Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu" na zgodność z normą PN-EN 13823:2020-11

  Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na modernizację komory klimatycznej firmy Votsch typu VC4100

  Załącznik 1: Specyfikacja zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na na projekt, wykonanie, dostawę i montaż manipulatorów do zdalnej, oraz automatycznej obsługi rozpieraczy i cylindrów rozpierających dla narzędzi marki LUKAS oraz HOLMATRO

  Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych wyłącznie oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Klauzula informacyjna

  Załącznik 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik 3: Wzór umowy

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę 4 sztuk klap przewietrzających do bud. L w Józefowie.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch dygestoriów z podłączeniem do istniejących kanałów wyciągowo-kominowych w Laboratorium Procesów Spalania i Wybuchowości

  Załącznik 1: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu fabrycznie nowego Skoda Superb

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku B na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik 2: Formularz Ofertowy

 • Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk klap przewietrzających do bud. L w Józefowie.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu fabrycznie nowego Skoda Superb

  Załącznik 1: Tabela wymagań

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na: Usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB z możliwością wynajmu pomieszczeń przygotowawczych

 • Zapytanie ofertowe na aparat do wyznaczania indeksu tlenowego wg normy PN-EN ISO 4589-2:2017-06

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB z możliwością wynajmu pomieszczeń przygotowawczych

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Unieważnia się ofertę: Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB z możliwością wynajmu pomieszczeń przygotowawczych.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu fabrycznie nowego Skoda Superb

  Załącznik 1: Tabela wymagań

 • Zapytanie ofertowe na modernizację urządzenia zwalniającego obciążenia próbne w badaniach skokochronów

 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB z możliwością wynajmu pomieszczeń przygotowawczych

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2021 i 2022

 • Zapytanie ofertowe na wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Informacja o wyniku postepowania do Zapytania ofertowego na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć online - grupowych oraz indywidualnych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu Toyota Proace Verso. Termin składania ofert do 15-09-2021 r. do godz. 12:00

 • Zaproszenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2021 i 2022

  Załącznik 1: Formularz oferty

  Załącznik 2: Wykaz instytutów badawczych

  Załącznik 3: Oświadczenie

  Załącznik 4: Oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC

  Załącznik 5: Klauzula informacyjna

 • Wyjaśnienia i przedłużenie terminu do zapytania ofertowego na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć online - grupowych oraz indywidualnych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.

 • Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć online - grupowych oraz indywidualnych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.

 • Zapytanie ofertowe na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć online - grupowych oraz indywidualnych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku wieży – ETAP I wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont balkonów wraz z barierkami na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213.

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik 2: Projekt umowy

  Załącznik 3: Formularz ofertowy

   

  Termin składania ofert zostaje wydłużony do 16.08.2021 r.

 • Zapytanie ofertowe na zestaw narzędzi hydraulicznych wraz z wyposażeniem:

  • agregat hydaruliczny P635 SE
  • wąż przedłużający 10 m
  • rozpieracz ramieniowy SP 555
  • łańcuchy ciągnące KSV 11
  • cylinder rozpierający R 412

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych - parter budynek "B" na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik 2: Projekt umowy

  Załącznik 3: Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie robót drogowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

  Załącznik 2: Projekt umowy

  Załącznik 3: Formularz ofertowy

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu w zakresie nadzoru autorskiego i współprojektowania systemów oświetlenia awaryjnego w ramach rozbudowy symulatora szkoleniowego zlokalizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Zapytanie dotyczące składania ofert w zakresie nadzoru autorskiego i współprojektowania systemów oświetlenia awaryjnego w ramach rozbudowy symulatora szkoleniowego zlokalizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych

 • Odpowiedź na pytania odnośnie zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

 • Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie instalacji oddymiania klatki K2 w ramach realizowanej rozbudowy budynku symulatora szkoleniowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opracowanie kosztorysu ww. instalacji

 • Zapytanie ofertowe na modernizację komory testowej do wykonywania pożarów testowych zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 7240-9:2012

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie instalacji oddymiania w ramach realizowanej rozbudowy budynku symulatora szkoleniowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opracowanie kosztorysu ww. instalacji.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów podarunkowych o wartości 100 000 zł

 • Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie instalacji oddymiania w ramach realizowanej rozbudowy budynku symulatora szkoleniowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz opracowanie kosztorysu ww. instalacji.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę bonów podarunkowych o wartości 100 000 zł

  Załącznik 1: Wzór umowy

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wózka widłowego o udźwigu min. 2 500 kg

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych, oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu

  Załącznik 2: Klauzula informacyjna

  Wzór umowy

 • Zapytanie ofertowe na skokochron wentylatorowy o wysokości ratowniczej 60 metrów, wraz z dwoma wentylatorami

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na profesjonalny dron wielowirnikowy (wraz z akcesoriami koniecznymi do jego eksploatacji oraz treningiem z jego obsługi oraz informacji ważnych dla oceny warunków techniczno-organizacyjnych miejsca jego produkcji) - dron przygotowany i przystosowany do pracy w służbach ratowniczych takich jak PSP

 • Zapytanie ofertowe na zakup 1szt. WÓZKA WIDŁOWEGO o udźwigu min. 2 500kg w wariancie A jako wózek fabrycznie nowy, lub w wariancie B jako wózek używany

  Załącznik 1: Opis Techniczny

  Załącznik 2: Formularz Ofertowy

 • Zapytanie ofertowe na profesjonalny dron wielowirnikowy (wraz z akcesoriami koniecznymi do jego eksploatacji oraz treningiem z jego obsługi oraz informacji ważnych dla oceny warunków techniczno-organizacyjnych miejsca jego produkcji) - dron przygotowany i przystosowany do pracy w służbach ratowniczych takich jak PSP

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla projektów urządzeń przeciwpożarowych: integrator urządzeń przeciwpożarowych, dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie awaryjne, system sygnalizacji pożarowej, system detekcji gazów palnych, znaki bezpieczeństwa

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla projektów urządzeń przeciwpożarowych: integrator urządzeń przeciwpożarowych, dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie awaryjne, system sygnalizacji pożarowej, system detekcji gazów palnych, znaki bezpieczeństwa

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę matrycowego miernika luminacji do pomiarów i testów źródeł światła, modułów LED i opraw oświetleniowych

 • Zapytanie ofertowe na wywóz ścieków komunalnych za zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych z terenu CNBOP-PIB

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych (stacjonarnych i on-line) oraz grupowych (stacjonarnych) dla pracowników CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie sprzętu dla zespołu laboratoriów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarowej wymienionego w załączniku

 • Zapytanie ofertowe na dostawę matrycowego miernika luminacji do pomiarów i testów źródeł światła, modułów LED i opraw oświetleniowych

 • Zapytanie ofertowe na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych (stacjonarnych i on-line) oraz grupowych (stacjonarnych) dla pracowników CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na piec rurowy wykonany zgodnie z normą NF X 70-100-2 wraz z oprzyrządowaniem wymienionym w załączniku

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stanowisko do badania czujników ciśnienia gaśnic przenośnych i przewoźnych (1000 cykli)

 • Zapytanie ofertowe na stanowisko do badania czujników ciśnienia gaśnic przenośnych i przewoźnych (1000 cykli)

 • Wstępne zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego wraz z wyceną dla stanowiska badawczego wykonanego zgodnie z założeniami przedstawionymi w załączniku 8E, Regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie szczególnych wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505]

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę kompaktowego generatora zaburzeń znormalizowanych do badań odporności na serię szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg. normy PN-EN 61000-4-4:2013-05 oraz do badań odporności na udary napięciowo-prądowe dużej energii SURGE oraz wg. normy PN-EN 61000-4-4:2014-10 wraz z PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01 o wartości szczytowej min. 4,8 kV każdy wraz z wbudowanym modułem jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej o parametrach min. DC i AC 50Hz/60Hz , 0-300V oraz 0-16A i akredytowne wzorcowanie przedmiotu zamówienia

  Załącznik 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 • Budowa ogrodzenia z płyt betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie- II ETAP

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Specyfikacja asortymentowo - ilościowa

 • W wyniku ogłoszonego zapytania na:  „Usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przez CNBOP-PIB” wpłynęła jedna oferta, która została zaakceptowana. Wykonawcą została firma Usługi Gastronomiczne SUPER-SMAK Kazimiera Płaczek ul. Moniuszki 5, 05-400 Otwock

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę oraz montaż bezprzeciągowej komory, zgodnie z PN-EN 60598-1

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie stanowiska (CPV 38.54.00.00-2) do badań Elektromechanicznych urządzeń wykonawczych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - siłowników linowych i obrotowych ze zintegrowaną komorą klimatyczną, spełniającego wymagania zawarte w załączniku

 • Zapytanie ofertowe na piec rurowy wykonany zgodnie z normą NF X 70-100-2 wraz z oprzyrządowaniem wymienionym w załączniku

 • Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego Opel Astra K wg wymagań w załączniku

 • Zapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeny przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB

  Załącznik 1: Szczegółowy opis zamówienia

  Załącznik 2: Oświadczenie kontrahenta

  Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 6.02.2020r. do godziny 12.00

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

 • Pytania zgłoszone do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę zespołu/urządzenia zwalniającego obciążenie próbne w badaniach skokochronów

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę trzech sztuk manekinów do badań skokochronów

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę zespołu/urzadzenia zwalniajacego obciążenie próbne w badaniach skokochronów, spełniające wymagania zawarte w dokumencie

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę trzech sztuk manekinów do bdań skokochronów, spełniające wymagania zawarte w dokumencie

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. "Opis systemów wentylacji pozarowej (systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła): grawitacyjnego, mechanicznego, nadciśnieniowego w symulatorze szkoleniowym"

 • Zapytanie ofertowe na dobór i wyspecyfikowanie urządzeń umożliwiających pomiar światłowodów zgodnie z PN-EN 50582 oraz szkolenie z ich obsługi

  Załącznik 1: Specyfikacja zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na dostawe bonów podarunkowych

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. "Opis systemów wentylacji pożarowej (systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła: grawitacyjnego, mechanicznego, nadciśnieniowego) w symulatorze szkoleniowym"

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2019 i 2020

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej analizy i oceny obecnie stosowanych standardów/norm/wytycznych dotyczących projektowania i isntalowania systemów wentylacji pożarowej (systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła)

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. "Analiza i ocena obecnie stosowanych standardów/norm/wytycznych dotyczących projektowania i instalowania systemów detekcji gazów palnych".

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonana, dostawy i montażu infrastruktury badawczej na stanowisku do badań armatury pożarniczej oraz elementów i podzespołów stałych urządzeń gaśniczych, w tym pomp pożarowych, podzespołów objętych normą EN 13565-1.

  Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” Sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, ponieważ spełnia wymagania  postawione przy zapytaniu ofertowym i oferuje najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich złożonych ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usług graficznych

 • Zapytanie ofertowe na aparat do badania palności: BURNING BEHAVIOUR TEST APPARATUS zgodnego z VDI 2263, part 1. Dust fires and dust explosions; hazards, assessment, protective measures; test methods for the determination of the safety characteristics of dusts. Method 1.2: Burning Behaviour i UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods. Manual of Tests and Criteria, Test N.1: Test method for readily combustible solids.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż infrastruktury badawczej na stanowisku do badań armatury pożarniczej oraz elementów i podzespołów stałych urządzeń gaśniczych, w tym pomp pożarowych, podzespołów objętych normą EN 13565-1

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. "Analiza i ocena obecnie stosowanych standardów/norm/wytycznych dotyczących projektowania i instalowania systemów wentylacji pożarowej (systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła)"

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi graficznej

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2019 i 2020

  Załącznik 1: Formularz oferty

  Załącznik 2: Oświadczenie

  Załącznik 3: Oświadczenie dot. polisy OC

  Załącznik 4: Klauzula informacyjna

 • Zapytanie ofertowe na ręczny skaner 3D wraz z przenośną stacją robocza z oprogramowaniem

 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu - platforma UAV - płatowiec, wg wymagań zawartych w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zał. 1

  Załącznik 1

  Załącznik 2

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej prowadzenia kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla pracowników Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego w terminie: październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.

 • Zapytanie ofertowe na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla pracowników Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego w terminie: październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.

 • Zapytanie ofertowe na przebudowe układu do badania narzędzi hydraulicznych w celu uruchomienia stanowiska i spełnieniu wymogów normy

 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu: dwie platformy UAV - płatowiec i wielowirnikowiec, wg wymagań zawartych w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na elektroniczny system monitorowania i rejestracji parametrów dynamicznych pojazdów oraz ich stateczności podczas hamowania

  Inquiry for electronic system for monitoring and recording dynamic parameters of vehicles and their stability during braking

 • Zapytanie ofertowe na mobilną stację do ważenia wraz z wyposażeniem

 • Zapytanie ofertowe na Moduł precyzyjnego podawania gazów do kuli wg PN-EN 1839

  Specyfikacja zamówienia

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu: Płatowiec i wielowirnikowiec wg wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego (4,34 m3) oraz benzyny bezołowiowej 95 (4,34 m3)

 • Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu: dwie platformy UAV - płatowiec i wielowirnikowiec, wg wymagań zawartych w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na budowę nowego ogrodzenia z płyt betonowych - pełnych wzdłuż ul. Owalnej oraz wzdłuż budynku F - Etap I na terenie CNBOP - PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  Załącznik 1: Projekt umowy

  Załącznik 2: Opis przedmiotu zamówienia

 • Zapytanie ofertowe na moduł precyzyjnego podawania gazów do kuli wg PN-EN 1839

  Specyfikacja zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy fabrycznie nowych, oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego

 • Wyjaśnienie do postępowania zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP - PIB

  Załącznik nr 1 - wzór tabeli

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej na stanowisko do badania dymotwórczości wg PN-EN ISO 5659-2:2017-08 Tworzywa sztuczne - Wytwarzanie dymu - Część 2: Oznaczenie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego, wraz z wyposażeniem dodatkowym

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych dla CNBOP-PIB

 • Pytania zgłoszone do zapytania ofertowego na świadzcenie usług sportowo-rekreacyjnych dla CNBOP-PIB.

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy stanowiska do badania bocznego rozprzestrzeniania płomieni wg ISO 5658-2:2006+A1:2011 Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration, wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem.

 • Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dot. zagospodarowania i utwardzenia terenu.

  Specyfikacja do zamówienia ofertowego

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

 • Zapytanie ofertowe na wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych oraz odśnieżanie terenu CNBOP-PIB.

 • Zapytanie ofertowe na stanowisko do badania bocznego rozprzestrzeniania płomieni wg ISO 5658-2:2006+A1:2011 Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration, wraz z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem.

 • Zapytanie ofertowe na stanowisko do badania dymotwórczości wg PN-EN ISO 5659-2:2017-08 Tworzywa sztuczne - Wytwarzanie dymu - Część 2: Oznaczenie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego, wraz z wyposażeniem dodatkowym

 • Zapytanie ofertowe na tensjometr do oznaczania napięcia powierzchniowego metodą pierścienia i płytki, zakres pomiarowy:

  • metoda pierścieniowa, nie gorszy niż 0 - 999,9 mN/m,
  • metoda pierścieniowa skorygowana, nie gorszy niż 0 - 999,9 mN/m,
  • metoda płytkowa, nie gorszy niż 0 - 999,9 mN/m,

  Pierścień pomiarowy, płytka pomiarowa, zestaw odważników kalibracyjnych.

 • Zapytanie ofertowe na komorę klimatyczną o parametrach:

  • zakres temperatur od -40/-30 st. C do 60/80 st. C,
  • pojemność od ok. 500L do ok. 700L,
  • zasilanie sieciowe 230V/50Hz.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi graficznej w zakresie:

  • projekt graficzny okładek oraz materiałów promocyjnych i reklamowych czasopisma "BITP - Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", skład artykułów do czterech wydań kwartalnika za rok 2019,
  • projekt okładek i skład publikacji zawartych wg rocznego planu publikacji CNBOP-PIB,
  • aktualizacja projektów, wizytówek, i papieru firmowego w ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej CNBOP-PIB,
  • projekty ulotek i reklam wg bieżących potrzeb marketingowych,
  • opracowanie graficzne materiałów sprawozdawczych.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi graficznej w zakresie:

  • projekt graficzny okładek oraz materiałów promocyjnych i reklamowych czasopisma "BITP - Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", skład artykułów do czterech wydań kwartalnika za rok 2019,
  • projekt okładek i skład publikacji zawartych wg rocznego planu publikacji CNBOP-PIB,
  • aktualizacja projektów, wizytówek, i papieru firmowego w ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej CNBOP-PIB,
  • projekty ulotek i reklam wg bieżących potrzeb marketingowych,
  • opracowanie graficzne materiałów sprawozdawczych.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na tłumaczenie specjalistyczne z języka polskiego na język angielski 70 oryginalnych artykułów naukowych w 7 kolejnych numerach kwartalnika "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" począwszy od numeru 50/2/2018 (ok. 0,5 - 1 arkusza wydawniczego/artykuł).

 • Zapytanie ofertowe na prowadzenie kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla pracowników CNBOP-PIB w terminie październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.

 • Zapytanie ofertowe na tłumaczenie specjalistyczne z języka polskiego na język angielski 70 oryginalnych artykułów naukowych w 7 kolejnych numerach kwartalnika "BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" począwszy od numeru 50/2/2018 (ok. 0,5 - 1 arkusza wydawniczego/artykuł).

 • Zapytanie ofertowe na budowę, dostawę i montaż stanowiska do badania przewodności gaśniczej zgodnie z zał. C normy PN-EN 3-7:2004+A1:2008 z transformatorem umożliwiającym uzyskanie przemiennego napięcia min. 35kV oraz dodatkowego podestu izolowanego.

 • Zapytanie ofertowe na dostawę wzmacniacza mocy wysokich częstotliwości.

 • Zapytanie ofertowe na stanowisko badawcze do oceny skuteczności gaśniczej systemów montowanych w komorach silnikowych pojazdów

  Wzór umowy i wymagania

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w budynkach A,B,C i F na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213.

  Dokumentacja

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

   

 • Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB

  Edytowalny wzór tabeli

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego CNBOP-PIB za rok 2017 i 2018.

 • Zapytanie dotyczące składania odert na wywóz ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych, odpadów stałych oraz odśnieżanie terenu CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie remontu łazienek oraz innych robót ujętych w opisie przedmiotu zamówienia - budynek A oraz B na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Instytutu za rok 2017.

  Formularz oferty

  Oświadczenie

  Uzupełnienie zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę jednej sztuki switch'a zarządzalnego HP JG928A lub równoważnego oraz jednej sztuki urządzenia typu WatchGuard Firebox M400 with 3-yr Basic Security Suite lub równoważnego.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę pojazdu osobowego Toyota Auris Touring Sports 1.6 Dynamic Comfort z 2017 roku lub równoważnego.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę jednej sztuki switch'a zarządzalnego HP JG928A lub równoważnego oraz jednej sztuki urządzenia typu WatchGuard Firebox M400 with 3-yr Basic Security Suite lub równoważnego.

  UWAGA! Termin składania ofert został wydłużony do dnia 6 września 2017 roku do godz. 12:00.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie stanowiska badawczego do badania dekompozycji temperaturowej - piec Lütolfa z wyposażeniem - stanowisko zgodne z VDI 2263 part 1, point 1.5.1.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na budowie hali badawczej wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami na wodę i jednym zbiornikiem naziemnym na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213 w ramach realizacji projektu pt: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności”.

  Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

  Typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia w budynku Prototypowni na  potrzeby Laboratorium BA na terenie CNBOP-PIB w Józefowie  ul. Nadwiślańska 213.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk oraz opisów stanowisk.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk oraz opisów stanowisk.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na usługę cateringową na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie stanowiska badawczego do określania temperatury samozapłonu dla cieczy.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie stanowiska badawczego do określania temperatury samozapłonu dla cieczy.

  Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na  organizację demonstracji systemu informatycznego w warunkach powodziowych.

 • Informacja o wyniku postępowania ofertowego na tłumaczenia specjalistyczne z języka polskiego na język angielski 30 oryginalnych artykułów naukowych w 6 kolejnych numerach kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" począwszy od numeru 43/3/2016.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przeprowadzenie badania finansowego Instytutu za rok 2016.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na tłumaczenia specjalistyczne z języka polskiego na język angielski 30 oryginalnych artykułów naukowych w 6 kolejnych numerach kwartalnika "BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" począwszy od numeru 43/3/2016.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przepływomierze elektromagnetyczne w wersji kołnierzowej wg zamieszczonej charakterystyki.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę gaśnic.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę gaśnic.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu pod montaż rury detonacyjnej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę stanowiska do oznaczania wpływu korozyjnego preparatów chemicznych - potencjostat-galwanostat.

 • Zaktualizowane zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na rozbudowie Sali szkoleniowej ma terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na rozbudowie Sali szkoleniowej ma terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę stanowiska do oznaczania wpływu korozyjnego preparatów chemicznych - potencjostat-galwanostat.

 • Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją polegającą na rozbudowie Sali szkoleniowej ma terenie CNBOP-PIB w Józefowie.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę fabrycznie nowych oryginalnych tuszy, tonerów do drukarek i kopiarek do CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na świadczenie usług cateringowych na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zestaw kolektorów do badania autopomp.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych. 

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na wykonanie stanowiska badawczego w postaci kanału do badania palności gazów i par cieczy palnych.

  Specyfikacja techniczna

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę zestawu kolektorów do badania autopomp.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego.

  Specyfikacja techniczna

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę stanowiska do badania szoku termicznego tryskaczy ampułkowych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę stanowiska do badania szoku termicznego tryskaczy ampułkowych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kamery do rejestracji geometrii strumienia.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę kamery do rejestracji geometrii strumienia.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę komory klimatycznej.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę maszyny wytrzymałościowej do badań gaśnic przenośnych zgodnie z PN-EN 3-8 wraz z zestawem sterującym.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę maszyny wytrzymałościowej do badań gaśnic przenośnych zgodnie z PN-EN 3-8 wraz z zestawem sterującym.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę komory klimatycznej.

  Specyfikacja techniczna - komora klimatyczna

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę czterech stacji roboczych wraz z oprogramowaniem.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę czterech stacji roboczych wraz z oprogramowaniem.

  Specyfikacja techniczna - komputer przenośny;

  Specyfikacja techniczna - komputer stacjonarny;

  Uzupełnienie zapytania.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę tuszy i tonerów.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę tuszy i tonerów

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę usług cateringowych na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę usług cateringowych na potrzeby przedsięwzięć organizowanych przez CNBOP-PIB.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę komputerów przenośnych.

  UWAGA: Zmiana terminu składania ofert - obowiązujący termin do 05.01.2015 r.

  UWAGA: Zmiana terminu realizacji zamówienia - obowiązujący termin do 12.01.2015 r.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę przepływomierza elektromagnetycznego, manometru oraz miernika momentu obrotowego.

  UWAGA: Zmiana terminu składania ofert - obowiązujący termin do 05.01.2015 r.

  UWAGA: Zmiana terminu realizacji zamówienia - obowiązujący termin do 12.01.2015 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę motopompy pływającej.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę motopompy pływającej.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę motopompy do wody zanieczyszczonej.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę motopompy do wody zanieczyszczonej.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę motopompy przenośnej.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę motopompy przenośnej.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę instalacji doświadczalnych niskiego i wysokiego ciśnienia.

  UWAGA: Zmiana terminu składania ofert - obowiązujący termin do 05.01.2015 r.

  UWAGA: Zmiana terminu realizacji zamówienia - obowiązujący termin do 12.01.2015 r.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę autopompy A16/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę autopompy A16/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę autopompy A24/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę autopompy A24/8 ze stopniem wysokiego ciśnienia.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę zestawu telewizyjnego.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na usługę audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w projekcie finansowanym przez NCBiR pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP".

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na realizację usługi w zakresie zbudowania i instalacji urządzenia do wyłapywania i magazynowania proszku gaśniczego z gaśnic przewoźnych.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę zestawu filmowego oraz zestawu fotograficzego.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na dostawę sprzętu tj. aparatu fotograficznego, kamery, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego.

 • Zapytanie dotyczące składania ofert na przeprowadzenie badań dotyczących analizy skuteczności i sprawności funkcjonowania postępowań pożarowych w Polsce wraz opracowaniem wniosków i rekomendacji.