Co to jest?

E-edukacja to alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich, które pod względem infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej znacznie odbiegają od aglomeracji miejskich.

W ramach realizacji projektu „Wioska internetowa”, z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego oraz f-mą Optoland opracowany został program szkoleniowy dla strażaków -ratowników OSP. Materiał szkoleniowy zamieszczony jest na platformie internetowej co pozwala na naukę i poznanie treści przewidzianych programami bez kłopotliwych wyjazdów do często oddalonych od miejsca zamieszkania ośrodków szkoleniowych. Każdy członek OSP może zapoznać się z tym materiałem. Jest to doskonała okazja aby w ramach samokształcenia strażacy OSP powtórzyli sobie wiadomości z zakresu ratownictwa i użycia sprzętu p-poż, a nowoprzyjęci strażacy – ochotnicy opanowali wiedzę z tego zakresu.

E-learning stwarza przede wszystkim możliwość uczenia się w miejscu zamieszkania, bez konieczności wyjazdów do ośrodka szkolenia czy szkoły pożarniczej. Dla ratowników OSP działających społecznie, daje to oszczędność czasu, który jest dla wszystkich cenny.

Oferta

Proponujemy Państwu możliwość odbycia darmowego szkolenia, bez opuszczania miejsca zamieszkania. Wykorzystanie w tym celu sieci internetowej stwarza możliwość dostępu dla każdego użytkownika komputera zainteresowanego tematyką dotyczacą ochrony przed zagrożeniami jakie mogą być spowodowane różnymi katastrofami czy klęskami żywiołowymi.

Prezentacja obrazująca działanie:

 

Materiały szkoleniowe składają się z 2 bloków tematycznych :

  1. Blok A: Ochrona ludności– zestaw szkoleń z zakresu ochrony ludności, adresowany głównie do ludności zamieszkałej na terenach pozamiejskich.

  2. Blok B: Ratownictwo OSP– zestaw szkoleń pozwalających ratownikom JOT OSP poznać wiadomości przewidziane obowiązującymi programami nauczania oraz przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych ze sprzętem.

Członkowie OSP mogą uzyskać adres dostępowy na własny komputer postępując zgodnie z procedurą opisana na stronie Zarządu Głównego ZOSP RP (www.zosprp.pl)
Komendy powiatowe i miejskie PSP mają dostęp z komputerów, których numery IP zostały zgłoszone do administratora platformy.
Inne osoby mogą zapoznać się z tymi materiałami z jednego z licznych centrów kształcenia, które zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiający dostęp do aplikacji osobom bez dostępu do Internetu (centra kształcenia w twojej okolicy)

Zapraszamy do korzystania z platformy edukacyjnej oraz z zamieszczonych wykładów i kursów w wersji elektronicznej. INSTRUKCJA LOGOWANIA