Redaktor Biuletynu
mgr Anna Leleń
bip@cnbop.pl
tel. 22 769 33 78

Adres do korespondencji:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów