System identyfikacji wizualnej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego to zestaw reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, logotypie, kolorystyce i typografii.

System identyfikacji wizualnej CNBOP-PIB ma na celu uporządkowanie zasad stosowania oficjalnego znaku CNBOP-PIB oraz projektowania
wszelkich materiałów oraz publikacji nim opatrzonych.

System Identyfikacji Wizualnej jest podstawą kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku naszego Instytutu.