20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu klap przeciwpożarowych w instalacjach wentylacji. Ze względu na mnogość dostępnych na rynku produktów oraz ostatnie zmiany prawne w budownictwie, prawidłowe zaprojektowanie klapy przeciwpożarowej staje się sprawą skomplikowaną. Aby przybliżyć Państwu specyfikę produktu jakim jest klapa przeciwpożarowa proponujemy Państwu szkolenie z omówieniem aspektów prawnych oraz zagadnień technicznych, z którymi musi się mierzyć inżynier. Na szkoleniu zostanie przedstawiony produkt klapy pożarowej w szerokim aspekcie technicznym wraz z parametrami, które nie do końca mogą wydawać się jasne, przy jednoczesnym wprowadzeniu dokumentów dopuszczających i norm umożliwiających wprowadzenie  klapy do obrotu. Podsumowanie szkolenia odbędzie się na podstawie przykładów projektowych oraz przypadków z budów pokazujących skutki poprawnego jak i niepoprawnego zastosowania klap przeciwpożarowych do instalacji wentylacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do projektantów, rzeczoznawców i wszystkich zainteresowanych tematyką..

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
400,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie/ certyfikat o realizacji szkolenia;
Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1998-2003) wydziału Inżynierii Środowiska. Projektant instalacji sanitarnych - od 2009 roku z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Od 11 lat związany z branżą wentylacji pożarowej w projektowaniu i wykonywaniu symulacji CFD. Autor wielu zrealizowanych opracowań projektowych i CFD dla wentylacji pożarowej  w systemach kontroli dymu i ciepła obiektów wielkokubaturowych, systemy różnicowania ciśnień budynków wysokościowych oraz wentylacji tuneli drogowych i kolejowych.

Dzień I

 1. Klapa przeciwpożarowa wentylacji jako urządzenie w część instalacji - cel stosowania.
 2. Systematyka klap p.poż i podstawowe parametry.
 3. Wymagania prawne.
 4. Podział klap p.poż. ze względu na przeznaczenie.
 5. Klapy p.poż. parametry techniczne szczegółowo.
 6. Dokumenty dopuszczające i proces certyfikacji.
 7. Klapy p.poż. podstawowe wyposażenie.
 8. Stosowanie klap p.poż w projekcie – proces projektowania klapy.
 9. Konserwacja urządzenia.
 10. Współpraca klap przeciwpożarowych z innymi instalacjami budynku.
 11. Działanie klap przeciwpożarowych w istniejących obiektach – teoria, a praktyka.
 12. Klapy. p.poż w czasie pożaru – wpływ na bezpieczeństwo obiektu.
 13. Przykłady zastosowań na obiektach.
 14. Pytania.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce