20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy związanej z bezpieczeństwem pożarowym instalacji fotowoltaicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania prawne, dotyczące bezpieczeństwa, elementy składowe instalacji fotowoltaicznych oraz sposoby jej zabezpieczenia, a także zasady instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej. Szkolenie to także okazja do wymiany doświadczeń oraz wiedzy z omawianego obszaru.

Uczestnikom szkolenia on-line na Platformie e-learningowej zostaną udostępnione materiały w formie pdf.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, projektantów instalacji elektrycznych specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przedstawicieli PSP i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 100,00 zł brutto / osoba (*szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
  • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;
dr inż. Maciej Piliński

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, kierunku Zarządzanie Energią Elektryczną. Tytuł doktora nauk technicznych obronił w 1997 roku w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej zajmując się zagadnieniami sztucznej inteligencji (Fuzzy Logic oraz Neural Networks). Od ponad 10 lat zdobywa doświadczenia na rynku fotowoltaiki w Polsce, gdzie czynnie uczestniczy w projektach oraz realizacjach różnorodnych instalacji o mocy od 3kWp do 2MWp. Członek i  niezależny ekspert wielu stowarzyszeń, autor licznych publikacji i prezentacji. Od 2014 pracuje w firmie Fronius Polska Sp. z o.o. - oddział Fronius International GmbH, wiodącego producenta falowników PV i urządzeń do magazynowania i zarządzania energią. Od stycznia 2016 roku pracuje na stanowisku Sales Manager jednostki biznesowej Solar Energy. Firma Fronius Polska jest członkiem SITP (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa).

mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe Techniczna Ochrona Osób i Mienia prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa mienia. Projektant instalacji przeciwpożarowych i Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w elektroenergetyce oraz technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Prowadzi zajęcia w szkoleniach organizowanych przez CNBOP-PIB oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i licznych referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, współautor poradnika „Instalacje elektryczne i teletechniczne”, „Poradnika zarządcy nieruchomości” oraz „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków” autor książki „Instalacje przeciwpożarowe”. Współpracuje z czasopismami ElektroInfo, Zabezpieczenia, Administrator, oraz innymi. W 2009 roku laureat nagrody „Verba Docent” przyznawanej przez redakcję miesięcznika ElektroInfo. Posiada doświadczenie zawodowe związane z realizacją dużych projektów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, magazynowych, biurowych i użyteczności publicznej, a także kwestiami bezpieczeństwa pożarowego w zarządzaniu nieruchomościami.

dr inż. Mirosław Zielenkiewicz

Specjalista w zakresie kompleksowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym rozległych obiektów i systemów, a w tym m.in.: elektrowni wodnych i jądrowych, obiektów radiokomunikacyjnych, obiektów zagrożonych wybuchem oraz kompleksowej ochrony infrastruktury kolejowego systemu transportowego oraz systemów przesyłowych: energii elektrycznej, sygnałów i danych, cieczy i gazów przed zagrożeniami piorunowymi.

Tytuł mgr inż.(1984) oraz stopień doktora nauk technicznych (1993) z zakresu ochrony przed przepięciami uzyskał w Sankt Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (LETI). W latach 1984-1994 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. W okresie 1995-2019 - współwłaściciel i dyrektor zarządzający RST sp.j. oraz prezes Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku, którego podstawowy obszar działalności to: doradztwo, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne, prace badawcze, szkolenia oraz projektowanie. Od roku 2021 do dnia dzisiejszego  właściciel RST Centrum Ochrony Odgromowej i przed Zaburzeniami Elektromagnetycznymi - Doradztwo - Ekspertyzy - Prace Badawcze – Szkolenia.

Członek/ekspert Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Członek SEP i IEEE z ponad 30-letnim stażem. Rzeczoznawca SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP - Członek Prezydium PKOO w okresie 2012 -2018 r., Wiceprzewodniczący/Sekretarz/Skarbnik Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiej Sekcji IEEE w kadencjach 2020-2022 oraz 2023-2024. Od roku 2015 członek Rady Programowej miesięcznika SEP - Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych (INPE) , a w okresie 2017-2019 - członek Rady Naukowej czasopisma SEC&AS wydawanego przez Polską Izbę Systemów Alarmowych. Wieloletni (2001 – 2020) wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaka Honorową SEP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od ponad 30 lat jego zainteresowania ukierunkowane są na kompleksową ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym rozległych obiektów i systemów, a w tym m.in.: elektrowni wodnych i jądrowych, obiektów radiokomunikacyjnych, obiektów zagrożonych wybuchem oraz kompleksowej ochrony linii kolejowych przed zagrożeniami piorunowymi.

Autor 1 patentu, ponad 80 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, autor i współautor ponad 100 ekspertyz, opinii technicznych, raportów badawczych. Kieruje również wykonywaniem badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych. Konsultant opracowań projektowych. Współautor wymagań technicznych w zakresie kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i dSAT oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV a także budowy układów uziomowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
 

Dzień 1

  1. Ogólne informacje o instalacjach fotowoltaicznych
  2. Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego
  3. Elementy instalacji wpływające na bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  4. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa instalacji PV
  5. Odziaływanie instalacji PV na elementy budynku, analiza ryzyka.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

  1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
  2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce