20850 uczestników                                                          
7658 wydanych certyfikatów                         
  6440  wydanych zaświadczeń                           

Informacje ogólne

Koszt szkolenia

Prelegenci

Program szkolenia

Koordynator szkolenia
mgr Magda Ślarzyńska
tel. (022) 769 33 68
e-mail: mslarzynska@cnbop.pl
Lokalizacja


Szkolenie realizowane przez Platformę e-learningową
Liczba miejsc
15 *
Opis

Celem szkolenia jest omówienie tematyki związanej z automatyką stosowaną w drzwiach przeciwpożarowych i innych zamknięciach ppoż., drzwiach ewakuacyjnych oraz napowietrzających. Przekazanie informacji o dostępnych na rynku produktach przeznaczonych do automatycznego zamykania otworów w ścianach i stropach oddzielenia ppoż.. wyposażonych w napędy elektryczne i systemy sterowania. Zaznajomienie uczestników z wymaganiami producentów na temat wykonywania, montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji systemów sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi. Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego doboru produktu o odpowiednich parametrach z uwzględnieniem obowiązujących norm, obsługi urządzeń, wykonania prawidłowego montażu, profesjonalnego przeglądu i konserwacji systemów sterowania i automatyki drzwiowej. Powyższa tematyka dotyczy urządzeń elektrycznych zasilanych prądem elektrycznym, dlatego do pełnego zastosowania zdobytej wiedzy w zakresie montażu, konserwacji i napraw mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia elektryczne, które nie wchodzą w skład tego szkolenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • instalatorów i konserwatorów drzwi przeciwpożarowych,
 • instalatorów i serwisantów SSP oraz systemów sterowania zamknięciami przeciwpożarowymi i ewakuacyjnymi
 • elektryków, monterów instalacji elektrycznych
 • konserwatorów gaśnic i serwisantów urządzeń ppoż. planujących poszerzenie zakresu wykonywanych usług,
 • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej sprawujących nadzór nad warunkami ochrony ppoż. w obiektach budowlanych,
 • inspektorów ochrony ppoż.,
 • innych osób sprawujących nadzór nad sprawnością techniczną stałego wyposażenia budynków.
Koszt szkolenia
Wariant I
Zgłoszenie dla 1 osoby
1 200,00 zł brutto / osoba (* szkolenie zwolnione z podatku VAT na podstawa § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz.U. 2020 poz.1983 oraz z 2021 r. poz.2464)

Obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • Dostęp i szkolenie na Platformie e-learningowej CNBOP-PIB;
 • Zaświadczenie o realizacji szkolenia;

Wykładowcami podczas szkolenia będą przedstawiciele firmy Biatech Sp. z o.o.

Pracownicy Biatech

Wykładowcami podczas szkolenia będą przedstawiciele firmy Biatech Sp. z o.o.

I dzień

 1. Podłączenie drzwi i innych zamknięć ppoż. do SSP.
 2. Budowa systemu sterowania drzwiami przeciwpożarowymi lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi.
 3. Napędy stosowane w zamknięciach ppoż., ewakuacyjnych oraz napowietrzających.
 4. Zasilanie awaryjne, rezerwowe, zapewnienie działania w razie pożaru.
 5. Bezpieczeństwo użytkowania. Omówienie norm.
 6. Projektowanie systemów sterowania.
 7. Wymagania przepisów i norm.
 8. Montaż systemów sterowania i napędów.
 9. Przeglądy i konserwacja systemów sterowania i napędów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej liczby Uczestników szkolenia lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU NALEŻY:

 1. DOKONAĆ REZERWACJI ONLINE lub POBRAĆ KARTĘ UCZESTNICTWA, a następnie przesłać na adres koordynatora nie później niż na 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia. PROSIMY O UWAŻNE WPISYWANIE DANYCH DO WYSTAWIENIA FAKTURY - BRAK MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH PO WYSTAWIENIU I ZATWIERDZENIU FAKTURY.
 2. Po otrzymaniu Karty Uczestnictwa Organizator przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

1 Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób

2 Nowy termin wkrótce