11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

3. Oddymianie grawitacyjne

  • 25 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

5. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej

  • 18–20 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

6. Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja

  • 12–14 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

11. Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

  • 21–23 października 2019, Józefów /k. Otwocka

15. Szkolenie dla konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 1–2 października 2019, Józefów /k. Otwocka

17. Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

  • 16–18 września 2019, Józefów /k. Otwocka

19. Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej

  • 9–12 września 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc
  • 2–5 lipca 2019, Józefów /k. Otwocka, brak wolnych miejsc

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób