11283 uczestników                                                          
5146 wydanych certyfikatów                         
  2313  wydanych zaświadczeń                           

2. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 26 listopada 2018, Józefów /k. Otwocka

5. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe w ochronie przeciwpożarowej

  • 12–14 listopada 2018, Józefów /k. Otwocka

12. Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

  • 15–17 października 2018, Józefów /k. Otwocka

13. Szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego

  • 8–10 października 2018, Józefów /k. Otwocka

15. Analiza numeryczna w wentylacji pożarowej

  • 19 września 2018, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób