11861 uczestników                                                          
5495 wydanych certyfikatów                         
  2869  wydanych zaświadczeń                           

10. Oddymianie grawitacyjne

  • 25 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

11. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków

  • 22 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

14. Oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja i konserwacja

  • 12–14 listopada 2019, Józefów /k. Otwocka

19. Szkolenie dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych

  • 21–23 października 2019, Józefów /k. Otwocka

* Termin ustalany przy zgłoszeniu się minimalnej liczby osób