• Wniosek o przeprowadzenie badań
  • Folder informacyjny Laboratorium BW
  • Badanie reakcji na ogień przekryć dachowych
  • Badanie reakcji na ogień okładzin ściennych 
  • Badanie reakcji na ogień posadzek i wykładzin podłogowych
  • Badanie wybuchowości pyłów
  • Reakcja na ogień wyrobów budowlanych – materiał informacyjny
  • Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie reakcji na ogień dla wybranych materiałów - materiał informacyjny 
  • Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego