W lutym 2016 roku powstał nowy Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych z połączenia dawnego Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych z sekcją Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Obecnie realizowane przez Laboratorium zadania wiążą się z problematyką szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone przez doświadczony zespół badania naukowe i rozwojowe dają podstawę do realizowania projektów badawczych i rozwojowych oraz oferowania klientom opracowania procedur i wykonywania badań w celu uzyskania świadectw dopuszczenia, certyfikatów lub aprobat technicznych.

Na życzenie klientów wykonujemy badania pozwalające na ocenę przydatności posiadanych środków i materiałów do ich dalszego stosowania.

Współpraca

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczo-rozwojowych, współpracuje m.in. z:

 • Akademią Obrony Narodowej,

 • Instytutem Badawczym Leśnictwa,

 • Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,

 • Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,

 • Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.

 • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,

 • Państwowym Zakładem Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie,

 • Politechniką Poznańską,

 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym,

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

 • Wojskową Akademią Techniczną,

 • Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii,

 • Politechniką Warszawską.