W lutym 2016 roku powstał nowy Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych z połączenia dawnego Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych z sekcją Stałych Urządzeń Gaśniczych.

Obecnie realizowane przez Laboratorium zadania wiążą się z problematyką szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Prowadzone przez doświadczony zespół badania naukowe i rozwojowe dają podstawę do realizowania projektów badawczo-rozwojowych oraz oferowania klientom opracowywania procedur i wykonywania badań w celu uzyskania świadectw dopuszczenia, certyfikatów lub krajowych ocen technicznych.

Na życzenie klientów wykonujemy badania pozwalające na ocenę przydatności posiadanych środków i materiałów do ich dalszego stosowania.

Współpraca

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczo-rozwojowych, współpracuje m.in. z:

 • Akademią Obrony Narodowej,
 • Instytutem Badawczym Leśnictwa,
 • Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,
 • Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,
 • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,
 • Państwowym Zakładem Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie,
 • Politechniką Poznańską,
 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym,
 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Wojskową Akademią Techniczną,
 • Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii,
 • Politechniką Warszawską.