Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (BS) jest spadkobiercą zakładu Techniki Pożarniczej, który funkcjonował od chwili powstania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej (OBROP). W wyniku rozszerzenia zakresu działalności i tworzenia nowych pracowni dzisiejszy Zespół Laboratoriów porusza się w szerokim obszarze technicznego wyposażenia Straży Pożarnej oraz pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zespół Laboratoriów BS wykonuje badania kwalifikacyjne wyrobów na potrzeby certyfikacji oraz dopuszczeń, jak również badania na potrzeby certyfikacji dobrowolnej i opinii technicznych. Badania kwalifikacyjne na potrzeby dopuszczeń prowadzone są głownie w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz w odniesieniu do wyrobów wykorzystywanych przez te jednostki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Zespół Laboratoriów BS wykonuje opinie techniczne i ekspertyzy na zlecenie sądów i innych podmiotów oraz opracowuje wytyczne i wymagania sprzętowe na rzecz jednostek PSP oraz OSP. Zespół uczestniczy w pracach normalizacyjnych komitetów Polskiego Komitetu Technicznego.

Współpraca

Zespół Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (BS) w zakresie opracowywania i opiniowania dokumentów normalizacyjnych, badań porównawczych bądź współuczestnictwa w pracach i projektach badawczo-rozwojowych, współpracuje m.in. z:

 • Instytutem Lotnictwa w Warszawie,

 • Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie,

 • Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w Warszawie

 • Przemysłowym Instytutem Maszyn Budowlanych w Kobyłce,

 • Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie,

 • Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu,

 • Instytutem Technicznym Wyrobów Włókienniczych "Moratex" w Łodzi,

 • Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi,

 • Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie,

 • Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,

 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,

 • Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku,

 • Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie,

 • Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie,

 • Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej,

 • Instytutem Włókiennictwa w Łodzi,

 • Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej,

 • Szkołą Aspirantów w Krakowie.