Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) od 31 sierpnia 2011 roku posiada akredytację. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1280 potwierdza, że prowadzona działalność opiera się o zasady zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Certyfikaty

Certyfikat akredytacji AB 1280

Szczegółowy zakres akredytacji