STANOWISKO DO POMIARU CIEPŁA SPALANIA WG NORMY PN-EN ISO 1716

STANOWISKO BADAWCZE WG PN-EN 60695

STANOWISKO DO BADAŃ PARAMETRÓW WYBUCHOWOŚCI PYŁÓW WG NORMY PN-EN 14034

STANOWISKO DO WYZNACZANIA MINIMALNEJ TEMPERATURY ZAPŁONU PYŁU WG PN-EN 50281-2-1

OZNACZENIE MINIMALNEJ ENERGII ZAPŁONU OBŁOKU PYŁU WG PN-EN 13821

OZNACZENIE PARAMETRÓW WYBUCHOWOŚCI GAZÓW I CIECZY WG PN-EN 1839 / PN-EN 15967

OZNACZENIE TEMPERATURY ZAPŁONU CIECZY METODĄ ZAMKNIĘTEGO TYGLA PENSKY’EGO-MARTENSA PN-EN ISO 2719

oznaczanie temperatury zapłonu cieczy metodą zamkniętego tygla abla pn-en iso 13736

STANOWISKO DO badania niepalności wg normy pn-en iso 1182

STANOWISKO do badania oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu wg normy pn-en 13823

STANOWISKO DO BADANIA PRZY DZIAŁANIU POJEDYNCZEGO PŁOMIENIA WG PN-EN ISO 11925-2

STANOWISKO DO BADANIA REAKCJI NA OGIEŃ POSADZEK WG PN-EN ISO 9239-1

STANOWISKO BADAWCZE WG PN-b-02874

stanowisko badawcze wg pn-en 1794-2:2005

STANOWISKO BADAWCZE PN-EN 6940 PN-EN ISO 6941

STANOWISKO BADAWCZE WG PKN-CEN/TS 1187:2014-03; METODA 1

BADANIE PALNOŚCI KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WG PN-EN 60332-1-2

  BADANIE KWASOWOŚCI KABLI ELEKTRYCZNYCH WG PN-EN 60754-2:2014

Badanie kabli elektrycznych wg standardu PN-EN 50399

BADANIE GĘSTOŚCI DYMÓW WYDZIELANYCH PRZEZ PALĄCE SIĘ PRZEWODY ELEKTRYCZNE LUB KABLE WG PN-EN 61034-2

Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających wg PN-EN 50200

  Stanowisko badawcze wg PN-EN 60754-1:2014-11