Zapytanie

Oferta

Zlecenie

Umowa

Realizacja

Dokumentacja

Zapytanie

Złożenie zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres: bw@cnbop.pl

W zapytaniu należy zamieścić takie informacje jak:

 • Nazwa i adres Firmy,
 • Dane osoby do kontaktów,
 • Dane dotyczące badanego wyrobu: nazwa, rodzaj materiału z jakiego jest wykonany, przeznaczenie, zastosowanie,
 • Czy badanie dotyczy pojedynczego wyrobu czy rodziny wyrobów, jeżeli tak to na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi wyrobami (grubość, kolor, gęstość itp.),
 • Jeśli wiadomo to wg jakiej metody ma być zbadany wyrób (opis metod badawczych dostępny jest w zakładce Stanowiska Badawcze).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Oferta

Po złożeniu zapytania ofertowego specjaliści z Laboratorium odeślą do Państwa ofertę na realizację badań, w której zostanie wskazane:
 • Wg jakich metod zostanie wykonane badanie,
 • Wielkość i ilość próbek niezbędnych do badania,
 • Cena,
 • Przewidywany termin wykonania badań.

Zlecenie

Po zaakceptowaniu naszej oferty, przesyłają Państwo do nas pisemne zlecenie wykonania badań.
 • Zlecenie należy przesłać na adres mailowy osoby prowadzącej lub na wskazany nr fax.

Umowa

Po otrzymaniu zlecenia zostanie przygotowana i przesłana do Państwa umowa na wykonanie badań.
 • Umowę należy podpisać i odesłać.
 • W umowie zostanie określona kwota zaliczki jaką należy wpłacić, abyśmy mogli uruchomić badania.
 • Zostaną także wskazane terminy realizacji zlecenia, przesłania stosownej dokumentacji wyrobu oraz dostarczenia próbek do badań.
 • W przypadku problemów z dostarczeniem próbek w odpowiednim terminie powinni Państwo wystąpić z prośbąaneksowanie umowy w zakresie terminu wykonania badań.

Realizacja

Badania będą rozpoczęte dopiero po otrzymaniu podpisanego egzemplarza umowy oraz wpłacie zaliczki i dostarczeniu próbek do badań.
 • Istnieje możliwość przerwania badań na życzenie zleceniodawcy w przypadku, gdy wyniki pierwszej próby nie dają rokowań na otrzymanie porządanej klasy dla wyrobu.
 • Warunkiem jest poinformowanie na etapie zapytania ofertowego jakie Państwo stawiają oczekiwania dla swojego wyrobu oraz chęci przerwania badań przy niekorzystnym wyniku.
 • Pobierana jest wtedy opłata w kwocie wyliczonej przez Specjalistę (najczęściej jest to kwota zaliczki).
 • Do zleceniodawcy wysyłane jest pismo informacyjne bez sprawozdania i raportu.

Dokumentacja

Wyniki badań są udostępniane dopiero po opłaceniu faktury końcowej, która zostanie do Państwa przesłana po zakończeniu badań.
 
Po wpłacie na konto zostaną do Państwa wysłane:
 • 2 egzemplarze sprawozdania z badań,
 • 1 egzemplarz raportu klasyfikacyjnego.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wykonania raportu klasyfikacyjnego w języku angielskim.