Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) prowadzi prace naukowo-badawcze oraz opracowuje metodyki badawcze w zakresie palności materiałów i wyrobów budowlanych, wybuchowości substancji palnych. W Laboratorium prowadzone są badania właściwości pożarowych materiałów oraz w zakresie wybuchowości substancji palnych.

Zespół dokonuje analiz zjawisk pożarowych i wybuchowych zachodzących w warunkach pożarów i wybuchów rzeczywistych.

Laboratorium BW opracowuje opinie, ekspertyzy, analizy techniczne oraz prowadzi doradztwo techniczne w zakresie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych oraz poprawności rozwiązań z zakresu wybuchowości substancji oraz palności materiałów i wyrobów budowlanych, a także w zakresie palności materiałów i wyrobów budowlanych oraz wybuchowości substancji palnych.