Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW) wykonuje badania klasyfikacyjne materiałów oraz prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie palności oraz wybuchowości substancji palnych.

ZL BW wykonuje również analizy zjawisk pożarowych i wybuchowych zachodzących w warunkach rzeczywistych pożarów i wybuchów.

ZL BW opracowuje opinie, ekspertyzy i analizy techniczne oraz prowadzi doradztwo w zakresie prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych oraz poprawności rozwiązań z zakresu zagrożenia wybuchem substancji i palności materiałów.