8 sie 2022

W jednostkach PSP i OSP w całym kraju oddano hołd strażakowi, który zginął podczas służby

W niedzielę 7 sierpnia 2022 r. punktualnie o godz. 8.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączono sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddano hołd, naszemu koledze Marcinowi, strażakowi Komendy Głównej PSP, który zginął 6 sierpnia w nieszczęśliwym wypadku podczas służby.
Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych jak przy każdej akcji, również dziś byli z nami i uczcili pamięć kolegi.

Śp. Marcin wracał samochodem wspólnie z dwoma funkcjonariuszami Komendy Głównej PSP z działań prowadzonych przy akcji gaśniczej zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w m. Osła (woj. dolnośląskie). W miejscu akcji gaśniczej, dziś o godz. 8 ponad 80 strażaków prowadzących nadal działania, również oddało hołd koledze.

Cześć Jego pamięci!

6 sie 2022

Tragiczny wypadek strażaków Państwowej Straży Pożarnej

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku samochodu straży pożarnej wracającego z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie). Samochodem jechało trzech strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

2 sie 2022

Konferencja pt. „Pułapki systemu oceny zgodności” – komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) zapraszają do udziału w konferencji pt. „Pułapki systemu oceny zgodności”, która odbędzie się w formie online w dniu 18 października 2022 r. Konferencja skierowana jest do projektantów, wykonawców i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

28 lip 2022

CNBOP-PIB z kategorią B+

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki, w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2021, przyznało Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uzyskana kategoria naukowa świadczy o wysokim poziomie prowadzonych w Centrum badań naukowych i prac rozwojowych oraz o istotnym wpływie naszej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Składamy podziękowania i gratulacje wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom zatrudnionych w naszym Instytucie, których zaangażowanie, duże kompetencje i ciężka praca pozwoliły na uzyskanie tego wyniku.

28 lip 2022

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.  Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, operatorów monitoringu pożarowego, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych. Przedmiotowa konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB przypadającego w bieżącym roku i objęta została patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

22 lip 2022

Konferencja online pt. „Pułapki systemu oceny zgodności” - komunikat nr 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Oddziałem Stołecznym i Kołem Zakładowym przy CNBOP-PIB Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) zapraszają do udziału w konferencji online pt. „Pułapki systemu oceny zgodności”, która odbędzie się w formie online w dniu 18 października 2022 r. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do projektantów, wykonawców i instalatorów systemów sygnalizacji pożarowej, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej, inwestorów i zarządców obiektów, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

23 cze 2022

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru” – komunikat nr 2

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r. Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, klientów CNBOP-PIB tj. producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, projektantów, instalatorów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych.

22 cze 2022

Relacja z konferencji naukowo-technicznej „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”

W dniu 31 maja br. w Kielcach odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych” zorganizowana przez Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach. Tematyka konferencji skierowana była do architektów, konstruktorów, rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników wydziałów architektury i nadzoru budowlanego oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno–rozpoznawczego PSP.

14 cze 2022

Jubileusz 50-lecia CNBOP-PIB

CNBOP-PIB świętuje w tym roku Jubileusz 50-lecia swojej działalności. Ten wyjątkowy czas to okazja do upamiętnienia dorobku i zasług Centrum dla ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także refleksji na temat wyzwań stojących przed CNBOP-PIB w przyszłości. Instytut pragnie uczcić swoje święto w sposób szczególny, organizując szereg przedsięwzięć, koncentrujących się na przesłaniu:

50 lat CNBOP-PIB - W SŁUŻBIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA.