31 maj 2023

Relacja z konferencji „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”

W dniu 30 maja 2023 r. w CNBOP-PIB miała miejsce konferencja naukowa pt. „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych” – trzecia edycja wydarzenia z cyklu „Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami”.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

24 maj 2023

Pierwsze certyfikaty dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych wydane przez CNBOP-PIB

Za nami pierwszy egzamin państwowy nadający uprawnienia dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na poziomie NSTS-05 i NSTS-06. Egzamin był zwieńczeniem kursu, który zorganizowaliśmy na mocy porozumienia o współpracy na rzecz doskonalenia umiejętności współdziałania pilotów dronów na terenie naszego powiatu.

Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz uprawnienia ULC odebrało 6 policjantów, 6 strażaków oraz 3 pracowników cywilnych z Powiatu Otwockiego. W uroczystym przekazaniu certyfikatów uczestniczyli: Krzysztof Szczegielniak – Starosta Powiatu Otwockiego, Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, bryg. Michał Gigoła – Komendant Powiatowy PSP w Otwocku oraz komisarz Paweł Smoliński – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Otwocku.

22 maj 2023

Problemy techniczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od CNBOP-PIB występują problemy techniczne z połączeniem się na nasze numery stacjonarne. Do czasu usunięcia awarii, celem skontaktowania się z CNBOP-PIB, zalecamy korzystanie z numerów komórkowych i poczty e-mail do poszczególnych komórek, lub adresu ogólnego: cnbop@cnbop.pl.

16 maj 2023

Obchody Dnia Strażaka w CNBOP-PIB

Dzisiaj w Instytucie świętujemy Dzień Strażaka. W ramach obchodów nasi pracownicy oraz funkcjonariusze PSP oddelegowani do pełnienia służby w CNBOP-PIB zostali uhonorowani: Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Odznaczenia i wyróżnienia wręczył Zastępca Komenda Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

2 maj 2023

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzimy od 2004 roku. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu. Bądźmy dumni z naszych barw narodowych!

 

26 kwi 2023

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” – komunikat nr 2

W uzupełnieniu do Komunikatu nr 1 dot. konferencji naukowej pt. „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych” z cyklu „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniu został przedłużony do 14 maja br.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji poprzez stronę internetową

Miejsce wydarzenia: CNBOP-PIB, Józefów

Termin: 30.05.2023 r.

8 mar 2023

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” – komunikat nr 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 30 maja 2023 r.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowana zostanie aktualna wiedza oraz wyniki badań dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w społeczeństwie cyfrowym oraz refleksja nad tym, z jakimi wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami przyjdzie się nam zmierzyć w nieodległej przyszłości. Zamierzeniem organizatorów wydarzenia jest wieloaspektowy i interdyscyplinarny przegląd powyższych zagadnień i pobudzenie dyskursu naukowego, dlatego panele tematyczne powiązano z planowaną dyskusją.

7 mar 2023

Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX

W dniu 6 marca 2023 roku nastąpiło przekazanie przez Dyrektora CNBOP-PIB st. bryg. dr inż. Pawła Janika Panu Przemysławowi Grabowskiemu Dyrektorowi Zarządzającemu w firmie P.P.P.H GRAS Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX. Jest to pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla takiego zestawu wyrobów.

Przypomnijmy, iż po udzielonej w dniu 9 stycznia 2023 r. w procesie testowania wyrobu innowacyjnego Rekomendacji Przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej nr RP-0012/2023 dla wyrobu Wskaźnik Miejsca Pożaru, przedmiotowa Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 to drugi dokument wydany dla firmy P.P.P.H GRAS. Stanowi ona istotny krok wspierający rozwój innowacyjnych wyrobów i rozwiązań służących do m.in. miejscowego zabezpieczenia przeciwpożarowego punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

1 mar 2023

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PZU Lab S.A.

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie PZU PARK zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy  PZU LAB S.A. a Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Podczas uroczystego spotkania zainaugurowano również wspólny projekt łączący certyfikację kompetencji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ze specjalną ofertą ubezpieczeniową. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku systemowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w Polsce.