Rozszerzamy ofertę

Rozszerzamy ofertę
2 kwi 2024

W związku z publikacją normy PN-EN 12259-12:2024-02 Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 12: Pompy, Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB złożyła do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji o przedmiotowy dokument.

Uzyskanie akredytacji umożliwi prowadzenie krajowych procesów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w tym zakresie na zgodność z PN-EN 12259-12. Rozpoczęte dotychczas procesy będą realizowane na podstawie Krajowych Ocen Technicznych.