10 sty 2018

Nowe wydanie dokumentu "Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej"

Szanowni Państwo,

informujemy o trzecim wydaniu dokumentu „Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej” z dnia 08.01.2018 roku. Dokument jest dostępny pod poniższym linkiem.

9 sty 2018

Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP

W styczniowej akcji „Dni Otwartych dla służb mundurowych” w  Centrum Naukowo –Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB gościli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Oławie. Spotkanie z nauką odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 r. pod hasłem „Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP”.

3 sty 2018

VII Konferencji DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału w:

VII Konferencji DAFA „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7 edycji konferencji „Projektowanie i realizacja dachu w kontekście bezpieczeństwa pożarowego”, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. w Poznaniu.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

29 gru 2017

Srebrny medal i nagroda specjalna podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2017 na Tajwanie

Podczas Międzynarodowych Targów Kaohsiung International Invention and Design EXPO 2017, które odbyły się w dniach 8 – 10 grudnia 2017 na Tajwanie, wyróżniono srebrnym medalem World Invention Intellectual Property Association za innowacyjność oraz nagrodą specjalną przyznaną przez Korea University Invention Association „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych”.

21 gru 2017

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej między CNBOP-PIB a Uniwersytetem Warszawskim

Podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej oraz wydawniczej to główne cele porozumienia między CNBOP-PIB i Uniwersytetem Warszawskim. Podpisanie dokumentu odbyło się 18 grudnia 2017 roku w Rektoracie UW. Ze strony Centrum Naukowo-Badawczege Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego porozumienie podpisał dyrektor bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego podpis pod dokumentem złożył Rektor prof. dr. hab. Marcin Pałys.

5 gru 2017

Książka pt. Kieszonkowy poradnik kierującego działaniem ratowniczym już w sprzedaży

Każda akcja ratowniczo-gaśnicza jest inna. Działania ratownicze prowadzone są w większości przypadków zespołowo, a rola dowódcy na każdym poziomie dowodzenia jest decydująca. Decyzje dowódcy mają bezpośredni wpływ na efekty działań i bardzo często decydują o życiu osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia.

Poradnik, popularny wśród niemieckich strażaków, powinien również dobrze służyć dowódcom jednostek OSP i PSP w Polsce, aby właściwie przeprowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach.

5 gru 2017

Srebrny medal na 42 Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017

Podczas 42 Międzynarodowych Targów Wynalazczości INOVA - BUDI UZOR 2017, które odbyły się w dniach 09-11 listopada w Osijek w Chorwacji,  CNBOP-PIB wyrózniono srebrnym medalem za „Stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy palnych” będące jednym z efektów realizacji projektu pn. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych” finansowanego ze środków NCBR (nr projektu DOB-BIO6/02/50/2014).

14 lis 2017

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu pn. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie informuje o publicznej prezentacji założeń projektu pt. „Internetowa Akademia Bezpieczeństwa Powszechnego” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

29 paź 2017

KONFERENCJA NAUKOWA Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA na temat: "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa". Konferencja zorganizowana została wspólnie przez CNBOP-PIB, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. A. de Gasperi w Józefowie oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

27 paź 2017

Dwa medale na International Warsaw Invention Show - IWIS 2017

11 października 2017 br., podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 Jury Konkursowe Wystawy przyznało złoty medal z wyróżnieniem za „Kanał detonacyjny 20 m o średnicy 350 mm z tłumikiem wybuchów” oraz brązowy medal za rozwiązanie „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if".