23 mar 2020

Zmiana terminu konferencji EHIF 2020

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, Władze Uczelni podjęły decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie s.szach.in

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Prędecka

19 mar 2020

Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, celem usprawnienia prowadzonych procesów certyfikacji i dopuszczeń, uprzejmie informujemy, że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB oraz Zakład Ocen Technicznych w zaistniałej sytuacji dopuszcza rejestrację poprawnie wypełnionego, skompletowanego i podpisanego wniosku o przeprowadzenie procesu, dostarczanego wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej tj. w formie skanu przesłanego na adres e-mailowy: jcw@cnbop.pl oraz dot@cnbop.pl (dla wniosków o wydanie Krajowej Oceny Technicznej).

12 mar 2020

Formy kontaktu z instytutem w najbliższym czasie

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, kierując się odpowiedzialnością wobec naszych Pracowników, Współpracowników, Klientów, Gości zwraca się z prośbą o zmianę formy kontaktu z osobistej na rzecz innych kanałów: (poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, poczty tradycyjnej).

Wszystkie dane kontaktowe zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.cnbop.pl

17 lut 2020

Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w CNBOP-PIB w dniu 10 marca 2020 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-BIO7/09/03/2015 o wykonanie i finansowanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

12 lut 2020

Pierwsza Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej" (EHF 2020)

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukową Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pt.

„Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej” (EHIF 2020).

Konferencja odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) 2020 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

31 sty 2020

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji

Szanowni Państwo!

W dniu 20 maja 2020 roku w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa, poświęcona zagadnieniu wykorzystania cyberprzestrzeni jako środowiska funkcjonowania współczesnego człowieka.

10 sty 2020

IX Konferencja DAFA „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w IX Konferencji naukowo-technicznej: „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych – aspekty projektowe i wykonawcze”, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Poznaniu w ramach BUDMY (Pawilon 7, sala 1AB).

10 sty 2020

Wizyta Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy

20 grudnia 2019 w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Kominiarzy. Gościliśmy pana Marcina Ziombskiego, Prezesa Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy, pana Mirosława Antosa, Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Zarządu, a także panów  Adriana Redę, Mateusza Antosa oraz Piotra Antosa.

8 sty 2020

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

4 gru 2019

Uznanie certyfikatów CNBOP-PIB przez Państwo Katar

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) certyfikaty stałości właściwości użytkowych (CPR) są uznawane przez Katarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Generalną Dyrekcję Obrony Cywilnej (ang. Ministry of Interior, Qatar – General Directorate of Civil Defence).