Wykaz certyfikatów dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja)

Wykaz certyfikatów dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja)
18 sty 2024

Uprzejmie informujemy, że dane na temat wydawanych przez CNBOP-PIB dokumentów oceny zgodności wyrobów oraz certyfikacji usług publikowane są w zakładce Wykazy wydanych dokumentów CNBOP-PIB

Na liście wydanych przez Instytut krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych znajdują się certyfikaty dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Ze względu liczne zapytania poniżej prezentujemy aktualny wyciąg wykazu odnoszący się do tego wyrobu.

Jednocześnie informujemy, iż Instytut jest w trakcie realizacji kolejnych procesów dla elementów składowych i zestawów PWP, które mamy nadzieję uzupełnią w przyszłości ww. listę.

I. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Zestaw:

  • Certyfikat 063-UWB-0426: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zestaw – do zastosowania w obiektach budowlanych – Urządzenie wykonawczo-sygnalizujące typu CX2004
  • Certyfikat 063-UWB-0587: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zestaw – do zastosowania w obiektach budowlanych – Urządzenie wykonawczo-sygnalizujące typu DH-PWP-1

II. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiające:

  • Certyfikat 063-UWB-0181: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiające – do zastosowania w obiektach budowlanych – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1
  • Certyfikat 063-UWB-0338: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiające – do zastosowania w obiektach budowlanych – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PPWP TYP A, PPWP TYP B

III. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące:

  • Certyfikat 063-UWB-0456: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące – do zastosowania w obiektach budowlanych –Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu typu PPWP-A