STANOWISKO DO BADANIA ZABEZPIECZEŃ PRZED WNIKANIEM PYŁU DO OBUDOWY URZĄDZEŃ

STANOWISKO DO BADAŃ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

  STANOWISKO DO BADAŃ PROGU ZADZIAŁANIA CZUJEK DYMU - KANAŁ DYMOWO-TEMPERATUROWY

STANOWISKO DO BADANIA CZUŁOŚCI CZUJEK PŁOMIENI

STANOWISKO DO BADAŃ WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SYGNALIZATORÓW

KOMORA KLIMATYCZNA