STANOWISKO DO BADANIA ZABEZPIECZEŃ PRZED WNIKANIEM PYŁU DO OBUDOWY URZĄDZEŃ

STANOWISKO DO BADAŃ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

  STANOWISKO DO BADAŃ PROGU ZADZIAŁANIA CZUJEK DYMU - KANAŁ DYMOWO-TEMPERATUROWY

STANOWISKO DO BADANIA CZUŁOŚCI CZUJEK PŁOMIENI

STANOWISKO DO BADAŃ WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SYGNALIZATORÓW

Komora Klimatyczna

KOMORA KLIMATYCZNO – KOROZYJNA

STANOWISKO DO BADAŃ PRZYDATNOŚCI CZUJEK DYMU DO WYKRYWANIA POŻARÓW TESTOWYCH – KOMORA TESTOWA

STANOWISKO DO BADAŃ FUNKCJONALNYCH ZASILACZY ELEMENTÓW SYSTEMÓW SYGNaLIZACJI POŻAROWEJ ORAZ SYSTEMÓW KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA UDARY NAPIĘCIOWE O DUŻEJ ENERGII

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA SZYBKIE ELEKTRYCZNE STANY PRZEJŚCIOWE

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA ZAKŁÓCENIA SINUSOIDALNE PRZEWODZONE

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA ZANIKI I DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

STANOWISKO DO BADAŃ ODPORNOŚCI NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ