Kontakt

mgr inż. Paweł Stępień
Kierownik Zespołu Laboratoriów BA
22 769 32 26
dr inż. Tomasz Popielarczyk
Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA
22 769 32 09
mgr inż. Tomasz Sowa
Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BA
22 769 32 02
Zespół Laboratoriów pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CNBOP-PIB zostały określone w naszej Polityce Prywatności.