Zespół Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 7 października 1998 roku.

Certyfikat Akredytacji nr AB 207 potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co gwarantuje wysoką jakość, bezstronność, niezależność oraz odpowiednie kompetencje personelu.

 

 

 

Zespół Laboratoriów BA akredytowany jest w zakresie badań mechanicznych, elektrycznych, akustycznych, kompatybilności elektromagnetycznej, właściwości fizycznych:

 • elementów systemów sygnalizacji pożarowej

  • centrale

  • zasilacze

  • czujki

  • ręczne ostrzegacze pożarowe

  • sygnalizatory optyczne

  • sygnalizatory akustyczne

  • izolatory zwarć

  • urządzenia wejścia/wyjścia

  • wskaźniki zadziałania

 • elementów dźwiękowych systemów ostrzegawczych

  • centrale

  • zasilacze

  • głośniki

  • izolatory zwarć

 • elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

  • centrale sterujące

  • zasilacze

  • siłowniki

  • ręczne przyciski oddymiania

 • opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego

 • urządzenia i systemy transmisji alarmu