Rynek ochrony przeciwpożarowej w Polsce regulowany jest przepisami prawa, które odnoszą się w głównej mierze do wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Jednakże poza rynkiem wyrobów służących ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska, kluczowe znaczenie dla poziomu ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych mają usługi realizowane w tym zakresie takie jak projektowanie, instalowanie i konserwacja technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. W Polsce rynek usług w obszarze ochrony przeciwpożarowej jest oparty na działalności wolnorynkowej, która nie jest w sposób prawny regulowana lub kontrolowana. Niemniej pełni ona bardzo ważną rolę w zapewnianiu wszystkich zainteresowanych stron, że dostarczana usługa w ochronie przeciwpożarowej spełnia wyspecyfikowane wymagania, a usługodawca gwarantuje wysoki poziom zaufania do wiarygodności i kompetencji w zakresie jej realizacji.

CNBOP-PIB rozumiejąc potrzebę zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej, stawia sobie za cel promowanie podmiotów świadczących usługi na najwyższym poziomie poprzez prowadzoną przez Jednostkę Certyfikującą Usługi (DCU) certyfikację w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji na zgodność z wymaganiami wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (Insurance Europe), normy PN-EN 16763 oraz Programami Certyfikacji Usług CNBOP-PIB. Swoją ofertę Instytut kieruje także do firm wchodzących na rynek. Umożliwia ona wymienionym podmiotom uzyskanie certyfikacji wstępnej, która polega na identyfikacji i uwiarygodnieniu dostawcy usług na rynku ochrony przeciwpożarowej oraz ich wsparciu merytorycznym w procesie dostosowania się do wymaganych standardów jakości świadczenia usług.

Insurance Europe to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z 33 europejskich krajów. Członkiem Insurance Europe od 1998 roku jest Polska Izba Ubezpieczeń.

 

Logotyp insurance europe

Logotyp Polska Izba Ubezpieczeń

                              


Korzyści certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej

Korzyści certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej


Podmiot świadczący usługi w ochronie przeciwpożarowej może uzyskać certyfikat obejmujący następujący zakres działalności:

  • projektowanie,
  • montaż,
  • konserwacja.

Zakres certyfikacji usług (projektowanie, montaż, konserwacja) można wskazać we wniosku oddzielnie lub łącznie.
 

Schemat procesu certyfikacji usług