mgr inż. Paweł Gancarczyk
Kierownik Jednostki Certyfikującej Usługi
22 769 32 05
mgr Bartłomiej Połeć
Specjalista
22 769 32 87
st. bryg. mgr inż. Marcin Wilczyński
Specjalista
22 769 32 14

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CNBOP-PIB zostały określone w naszej Polityce Prywatności.