Wymagania stawiane w procesie wstępnej certyfikacji usług w ochronie przeciwpożarowej weryfikowane są na podstawie:

  • oceny warunków techniczno-organizacyjnych realizowanej usługi.

Wymagania te w praktyce dotyczą potwierdzenia między innymi: stanu formalno-prawnego usługodawcy, wymagań organizacyjnych, ustanowienia i udokumentowania prowadzonej działalności w tym autoryzacji producenta / głównego dystrybutora w oparciu o urządzenia / wyroby, którego firma prowadzi działalność usługową oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w obszarze realizowanych usług.

Certyfikat wstępny dla realizowanej usługi w ochronie przeciwpożarowej jest wydawany na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużenia tylko na kolejne 12 miesięcy. Wstępna certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej jest kierowana do firm usługowych, które wchodzą na rynek ochrony przeciwpożarowej lub chcą poszerzyć swoją ofertę.

Szczegółowy algorytm certyfikacji:

Wykaz usług i instalacji wraz z mającymi zastosowanie specyfikacjami technicznymi, dla których CNBOP-PIB oferuje przeprowadzenie dobrowolnej certyfikacji.