System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Elementy systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

(zadania akredytowanej jednostki)

Rodzaj wydawanego dokumentu

/znakowanie wyrobu

1+
 1. ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
 2. wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 3. wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych
 4. kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
 5. badania kontrolne próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym lub obiektach magazynowych Producenta

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych/znak budowlany „B”

Przykład oznakowania:

Przykład oznakowania - znak budowlany

063-UWB-xxxx

(gdzie: 063 – numer akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB,
UWB –  wspólny akronim: skrót od ustawy [1]
xxxx – numer certyfikatu)

 

1
 1. ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
 2. wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 3. wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych
 4. kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji
2+
 1. Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
 2. Wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli,
 3. Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji/znak budowlany „B”

Przykład oznakowania:

Przykład oznakowania - znak budowlany

063-UWB-xxxx

(gdzie: 063 – numer akredytacji Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB,
UWB –  wspólny akronim: skrót od ustawy [1]
xxxx – numer certyfikatu)

Jednostka Certyfikująca nie podaje kosztów badań wyrobów. Informacji w sprawie badań udzielają laboratoria prowadzące badania.

 

* zgodnie z rozporządzeniem [2]

** jw.