Kontakt

dr inż. Michał Chmiel
Kierownik Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47
mgr inż. Ewa Sobór
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47
mgr inż. Wojciech Gągała
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47

Specjaliści ds. Certyfikacji Wyposażenia Technicznego Straży Pożarnych

mgr inż. Emil Sulak
Specjalista
22 769 33 48
mgr inż. Maksymilian Żurawski
Specjalista
22 769 33 37
mgr inż. Tomasz Markowski
Specjalista
22 769 33 37

Specjaliści ds. Technicznych Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

mgr inż. Michał Ołdak
Specjalista
22 769 33 40
inż. Mateusz Szostak
Specjalista
22 769 33 40
mgr inż. Katarzyna Jankowska
Specjalista
22 769 33 38
mgr inż. Anna Banulska
Specjalista
22 769 32 90

Specjaliści ds. Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

mgr inż. Marcin Wawerek
Specjalista
22 769 33 83
mgr inż. Damian Bąk
Specjalista
22 769 33 19
inż. Szymon Pergał
Specjalista
22 769 32 79
mgr Marcin Twardowski
Specjalista
22 769 33 19
mgr inż. Michał Pietrzak
Specjalista
48 22 769 33 26
mgr inż. Ilona Majka
Specjalista
22 769 33 27
mgr inż. Piotr Trzewik
Specjalista
22 769 33 27

Specjaliści ds. Koordynacji i systemu zarządzania

mgr Agnieszka Kowalczyk
Specjalista
22 769 33 47
mgr Izabela Bąbik
Specjalista
22 769 33 47
mgr Marta Iwańska
Specjalista
22 769 33 47
mgr inż. Łukasz Radziszewski
Specjalista
22 769 32 90
Zespół Jednostki Certyfikującej pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów.
  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych adres e mail iod@cnbop.pl. lub telefonicznie 22-769-33-63
  3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.
  5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).