Kontakt

dr inż. Michał Chmiel
Kierownik Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47
mgr inż. Ewa Sobór
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47
mgr inż. Wojciech Gągała
Z-ca Kierownika Jednostki Certyfikującej
22 769 33 47

Specjaliści ds. Certyfikacji Wyposażenia Technicznego Straży Pożarnych

mgr inż. Emil Sulak
Specjalista
22 769 33 48
mgr inż. Tomasz Markowski
Specjalista
22 769 33 37

Specjaliści ds. Technicznych Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

mgr inż. Michał Ołdak
Specjalista
22 769 33 40
inż. Mateusz Szostak
Specjalista
22 769 33 40
mgr inż. Anna Banulska
Specjalista
22 769 32 90

Specjaliści ds. Urządzeń Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej

mgr inż. Damian Bąk
Specjalista
22 769 33 19
mgr Marcin Twardowski
Specjalista
22 769 32 79
mgr inż. Piotr Trzewik
Specjalista
22 769 33 83
mgr inż. Michał Pietrzak
Specjalista
48 22 769 33 26
mgr inż. Ilona Majka
Specjalista
22 769 33 27

Specjaliści ds. Koordynacji i systemu zarządzania

mgr Agnieszka Kowalczyk
Specjalista
22 769 33 47
mgr Izabela Magnewska
Specjalista
22 769 33 47
mgr Marta Iwańska
Specjalista
22 769 33 47
mgr inż. Łukasz Radziszewski
Specjalista
22 769 32 90
Zespół Jednostki Certyfikującej pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CNBOP-PIB zostały określone w naszej Polityce Prywatności.