Typ programu certyfikacji wg ISO/IEC 17067

Elementy typu programu certyfikacji

wg ISO/IEC 17067

Rodzaj wydawanego dokumentu /znakowanie wyrobu

N1
  • Wybór (dokumenty normatywne, próbki),

  • Określenie właściwości przez badanie i ocenę warunków produkcji,

  • Przegląd uzyskanych dowodów zgodności,

  • Decyzja dotycząca certyfikacji,

  • Wydanie dobrowolnego certyfikatu zgodności, udzielenie prawa do jego stosowania,

  • Nadzór przez:

    • ocenę procesu produkcji,

    • przegląd i analizę informacji o reklamacjach składanych producentowi i ocenę podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych.

Certyfikat dobrowolny/

skrót literowy CNBOP-PIB
i numer certyfikatu

 

Przykład oznakowania:

 

CNBOP-PIB xxxx/yyyy

(gdzie :xxxx – kolejny numer certyfikatu,
yyyy – rok, w którym wydano certyfikat)

Jednostka Certyfikująca nie podaje kosztów badań wyrobów. Informacji w sprawie badań udzielają laboratoria prowadzące badania.

Na indywidualne potrzeby, CNBOP-PIB opracowuje kryteria oceny wyrobów, zwane „Wymagania, badania i kryteria oceny” (w skrócie: WBO) stanowiące, oprócz Polskich Norm, norm europejskich i międzynarodowych, raportów technicznych i specyfikacji technicznych CEN lub ISO podstawę certyfikacji dobrowolnej w Jednostce Certyfikującej.

Poniżej prezentujemy wykaz dokumentów WBO wydanych przez CNBOP-PIB od roku 2004.

Numer Tytuł
WBO/14/04/CNBOP:2004 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego Hi-Fog produkcji Marioff OY do zastosowania w pomieszczeniach z urządzeniami komputerowymi i telekomunikacyjnymi.
WBO/1/I/CNBOP:2007 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego  Hi-Fog typ GPU produkcji firmy Marioff OY do zabezpieczania turbin (Turbine Enclosures), maszynowni (Machinery Spaces) i maszynowni o specjalnym zagrożeniu (Special Hazard Machinery Spaces) o kubaturze do 750m3.
WBO/2/I/CNBOP:2007 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego typ Fog produkcji firmy SUPO CERBER.
WBO/3/I/CNBOP:2007 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego HI-FOG typ GPU produkcji firmy MARIOFF OY stanowiącego zamiennik urządzenia tryskaczowego do zabezpieczenia przestrzeni kwalifikowanych do niskiego zagrożenia pożarowego (Light Hazard) oraz do średniego zagrożenia pożarowego grupa 1 (Ordinary Hazard 1).
WBO/4/I/CNBOP:2007 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego HI-FOG typ MT4 produkcji firmy MARIOFF OY do zabezpieczenia turbin (Turbine Enclosures) i maszynowni (Machinery Spaces) w obiektach przemysłowych.
WBO/5/I/CNBOP:2007 Stałe urządzenie  gaśnicze mgłowe HI-FOG typ MAU produkcji firmy MARIOFF OY do zabezpieczania turbin (Turbine Enclosures), maszynowni (Machinery Spaces) i maszynowni o specjalnym zagrożeniu (Special Hazard Machinery Spaces) o kubaturze do 260 m3.
WBO/6/I/CNBOP:2007 Wymagania, metody badań i kryteria oceny stałego urządzenia  gaśniczego  mgłowego HI-FOG typ SPU/SPUD firmy MARIOFF OY stanowiącego zamiennik urządzenia tryskaczowego do zabezpieczenia przestrzeni kwalifikowanych do niskiego zagrożenia pożarowego (Light Hazard) oraz wybranych przestrzeni kwalifikowanych do średniego zagrożenia pożarowego grupa 1 (Ordinary Hazard).
WBO/7/I/CNBOP:2010 Wymagania, metody badań i kryteria oceny systemu redukcji stężenia tlenu, typ: OXYREDUCT produkcji firmy Wagner Group GmbH.
WBO/8/I/CNBOP-PIB:2015 Edycja 2 Wymagania, badania i kryteria oceny. Autonomiczne gazowe wyroby gaśnicze z termo-aktywnym mikro-kapsułkowym środkiem gaśniczym typu PyroSticker i PyroCord.
WBO/9/I/CNBOP-PIB:2016 Autonomiczne wyroby gaśnicze z termo aktywnym mikro-kapsułkowym środkiem gaśniczym typu K5TM Safety Patch Model: SP S, SP 15, SP 25, SP 45, SP 60.