14 wrz 2017

Złoty medal za monografię „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”

Monografia „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4), wyd. CNBOP-PIB, autorstwa bryg. dr hab. inż. Dariusza Wróblewskiego została doceniona i wyróżniona przez komisję konkursową międzynarodowego konkursu „iCAN 2017” (International Invention Innovation Competition In Canada).

22 sie 2017

Nominacje publikacji CNBOP-PIB do „Złotej Róży"

Publikacje „Czerwona księga pożarów” (ISBN: 978-83-61520-79-5) pod redakcją dr. inż. Piotra Guzewskiego, bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego, mł. bryg. mgr. inż. Daniela Małozięcia oraz „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4) autorstwa bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego zostały nominowane w konkursie o nagrodę „Złotej Róży”.

21 sie 2017

Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”, organizowane przez International Water Mist Association (IWMA), przy wsparciu wiodących producentów systemów mgłowych i jednostek badawczych, w tym CNBOP-PIB. CNBOP-PIB będzie reprezentowane na seminarium przez inż. Jana Czardybona, który wygłosi referat dotyczący formalno-prawnych warunków wprowadzania na polski rynek stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych  (w aspektach: przepisy budowlane, normalizacja, krajowe oceny techniczne, certyfikacja, rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych we właściwym doborze urządzeń mgłowych do zagrożenia pożarowego).

28 lip 2017

Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym

27 lipca 2017 roku na PGE Narodowym odbyła się 14 edycja Kongresu Pożarnictwa „FIRE 2017” pod hasłem – „Dzień z bezpieczeństwem pożarowym”. Kongres to wydarzenie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa powszechnego dające szansę na spotkanie w jednym miejscu ekspertów, projektantów, prewentystów, teoretyków i praktyków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń.

26 lip 2017

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w Kongresie Pożarnictwa FIRE 2017

27 lipca 2017 Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 na PGE NARODOWYM w Warszawie gościć będzie specjalistów ochrony przeciwpożarowej i branży security. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na 14 już coroczną ogólnopolską edycję KONGRESU POŻARNICTWA, podczas którego omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia.

20 lip 2017

Nowość w ofercie wydawniczej - Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych. Wyniki badań i rekomendacje

Publikacja przedstawia wyniki prowadzonych badań dotyczących uwarunkowań bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych. Dziedzictwo kulturowe i kultura własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające szczególnych procedur i środków. Obiekty zabytkowe i muzealne są z jednej strony otaczane szczególną troską, co wymaga dużych nakładów finansowych, z drugiej strony ze względu na cechy historyczne obiektu nie zawsze jest możliwe zastosowanie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej.

17 lip 2017

Zmarł generał brygadier Feliks Dela

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 14 lipca w wieku 73 lat zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy Komendant Główny PSP i twórca krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

3 lip 2017

Przedstawiciele Uniwersytetu Ochrony Ludności (UOL) z Mińska na Białorusi z wizytą w CNBOP-PIB

30 czerwca 2017 roku w CNBOP-PIB przebywali przedstawiciele Uniwersytetu Ochrony Ludności (UOL) z Mińska na Białorusi. Celem wizyty była wymiana  doświadczeń i wyników badań w dziedzinie bezpieczeństwa, zapobiegania i likwidacji pożarów, a także  wzmocnienie kontaktów przedstawicieli z Białorusi z przedstawicielami UE w ramach projektu „MOST”.

3 lip 2017

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017” poświęcone prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, odbyły się w dniach 22-23 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dzięki swojej formule i specjalistycznemu charakterowi wydarzenie zgromadziło krajowych i zagranicznych przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Dla uczestników wydarzenia zorganizowane zostały panele dyskusyjne, prezentacje oraz debaty eksperckie, podczas których poruszane były tematy związane z nowymi technologiami i prezentowanymi wynalazkami.

28 cze 2017

Książka pt. Gaszenie pożarów wewnętrznych już w sprzedaży

Gaszenie pożarów wewnętrznych. Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśnicze, taktyka działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych to polski przekład niemieckiej książki pt. Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung wydanej przez wydawnictwo Ecomed-Storck GmBH.