Porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian

Porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian
22 wrz 2022

Miło nam poinformować, że w dniu 20 września 2022 roku, w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną FLORIAN Sp. z o.o. z Gdańska. Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności reprezentujących stron. Sygnatariuszem porozumienia ze strony CNBOP-PIB był Pan Dyrektor st. bryg. dr inż. Paweł Janik, natomiast ze strony Portowej Straży Pożarnej dokument podpisał Pan Dyrektor Zdzisław Olechnowicz.

Przedmiotowe porozumienie ukierunkowane jest  na wymianę doświadczeń w obszarze ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, obustronną współpracę w zakresie szkoleń specjalistycznych, jak też wspólne działania publicystyczne w oparciu o posiadane doświadczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.