25 wrz 2017

I edycja szkolenia dedykowanego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej: „PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA RODO”.

W dniu 20 września 2017 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu rekomendowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej szkoleń pt. „Przygotowanie do wdrożenia RODO”, mających na celu zagwarantowanie wspólnego i jednolitego działania we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych w Państwowej Straży Pożarnej.

19 wrz 2017

Coroczna konferencja "Forum Lotnicze"

Po raz kolejny we wrześniu tego roku odbyła się konferencja "Forum Lotnicze" organizowana przez czasopismo "Rynek Lotniczy" oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Podczas konferencji z udziałem m. in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dyskutowano na temat perspektyw rozwoju branży lotniczej w Polsce, w tym także wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

14 wrz 2017

Złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if" w Kanadzie.

Jury International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN, wystawy odbywającej się 26–27.08.2017 w Toronto, przyznało złoty medal za „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem "RAT-if". „RAT-if" jest zaawansowanym narzędziem informatycznym działającym w oparciu o tzw. „chmurę obliczeniową” z wykorzystaniem modeli mających praktyczne zastosowanie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w kontekście zachowania tzw. „bezpiecznych odległości” obiektów przemysłowych w stosunku do otaczających obiektów i terenów.

14 wrz 2017

Złoty medal za monografię „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”

Monografia „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4), wyd. CNBOP-PIB, autorstwa bryg. dr hab. inż. Dariusza Wróblewskiego została doceniona i wyróżniona przez komisję konkursową międzynarodowego konkursu „iCAN 2017” (International Invention Innovation Competition In Canada).

22 sie 2017

Nominacje publikacji CNBOP-PIB do „Złotej Róży"

Publikacje „Czerwona księga pożarów” (ISBN: 978-83-61520-79-5) pod redakcją dr. inż. Piotra Guzewskiego, bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego, mł. bryg. mgr. inż. Daniela Małozięcia oraz „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej” (ISBN: 978-83-61520-63-4) autorstwa bryg. dr. inż. Dariusza Wróblewskiego zostały nominowane w konkursie o nagrodę „Złotej Róży”.

21 sie 2017

Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium „Ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem mgły wodnej”, organizowane przez International Water Mist Association (IWMA), przy wsparciu wiodących producentów systemów mgłowych i jednostek badawczych, w tym CNBOP-PIB. CNBOP-PIB będzie reprezentowane na seminarium przez inż. Jana Czardybona, który wygłosi referat dotyczący formalno-prawnych warunków wprowadzania na polski rynek stałych urządzeń gaśniczych wodnych mgłowych  (w aspektach: przepisy budowlane, normalizacja, krajowe oceny techniczne, certyfikacja, rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych we właściwym doborze urządzeń mgłowych do zagrożenia pożarowego).

28 lip 2017

Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym

27 lipca 2017 roku na PGE Narodowym odbyła się 14 edycja Kongresu Pożarnictwa „FIRE 2017” pod hasłem – „Dzień z bezpieczeństwem pożarowym”. Kongres to wydarzenie edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa powszechnego dające szansę na spotkanie w jednym miejscu ekspertów, projektantów, prewentystów, teoretyków i praktyków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeń.

26 lip 2017

CNBOP-PIB zaprasza do udziału w Kongresie Pożarnictwa FIRE 2017

27 lipca 2017 Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 na PGE NARODOWYM w Warszawie gościć będzie specjalistów ochrony przeciwpożarowej i branży security. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na 14 już coroczną ogólnopolską edycję KONGRESU POŻARNICTWA, podczas którego omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia.

20 lip 2017

Nowość w ofercie wydawniczej - Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych. Wyniki badań i rekomendacje

Publikacja przedstawia wyniki prowadzonych badań dotyczących uwarunkowań bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych. Dziedzictwo kulturowe i kultura własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające szczególnych procedur i środków. Obiekty zabytkowe i muzealne są z jednej strony otaczane szczególną troską, co wymaga dużych nakładów finansowych, z drugiej strony ze względu na cechy historyczne obiektu nie zawsze jest możliwe zastosowanie wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej.

17 lip 2017

Zmarł generał brygadier Feliks Dela

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 14 lipca w wieku 73 lat zmarł generał brygadier Feliks Dela, pierwszy Komendant Główny PSP i twórca krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.