14 cze 2017

Złoty medal dla monografii pt.: „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym”

Monografia  pt. Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym, została nagrodzona złotym medalem podczas IX Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent”, które odbyły się w dniach 25-27 maja w Rumunii.

6 cze 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku.

2 cze 2017

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB

W ramach szkolenia doskonalącego zorganizowanego przez KG PSP dla oficerów PSP z wybranych Komend Miejskich i Powiatowych PSP, w dniach w dniach 24 i 25 maja 2017 r. w CNBOP-PIB odbyło się kolejne spotkanie przybliżające działalność instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP.

2 cze 2017

Certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych – BSP (dronów) PC-BSP

Szanowni Państwo,
informujmy, że z dniem 29 maja 2017 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecipożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wprowadziło do swojej oferty certyfikację bezzałogowych statków powietrznych – BSP (dronów).

30 maj 2017

INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,w tym obiektów szczególnie chronionych

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych” organizowaną  w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”, która odbędzie się 6 czerwca w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

29 maj 2017

Zmiana systemu rabatowego szkoleń CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku ulega zmianie system rabatowy szkoleń CNBOP-PIB.

26 maj 2017

Tragiczna śmierć strażaków Państwowej Straży Pożarnej na służbie

W dniu 25 maja 2017 podczas działań gaśniczych obiektu magazynowanego w Białymstoku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia - śmierć w pożarze poniosło dwóch Strażaków PSP.

24 maj 2017

Trzeci moduł szkolenia dronowego CNBOP-PIB zakończony

Szanowni Państwo,
informujemy, że trzy pierwsze moduły wiosennej edycji szkolenia na „DOWÓDCĘ ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH BSP - ANALITYKA GIS” są już za nami. W szkoleniu uczestniczyli nie tylko funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ale także osoby prywatne, które dostrzegają potencjał na ulegającym stopniowej profesjonalizacji rynku usług realizowanych z pomocą dronów.

17 maj 2017

Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych - nowy standard CNBOP-PIB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że jest dostępny nowy standard CNBOP-PIB 0034:2017 pt.: "Badania i proces dopuszczenia do użytkowania motopomp pożarniczych", w którym znaleźć można budowę, klasyfikację, wymagania oraz metody badań dla motopomp: pływających, do wody zanieczyszczonej, do wody czystej na potrzeby uzyskania świadectwa dopuszczenia.

11 maj 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku.