3 lip 2017

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017”

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji „INTARG 2017” poświęcone prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, odbyły się w dniach 22-23 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dzięki swojej formule i specjalistycznemu charakterowi wydarzenie zgromadziło krajowych i zagranicznych przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Dla uczestników wydarzenia zorganizowane zostały panele dyskusyjne, prezentacje oraz debaty eksperckie, podczas których poruszane były tematy związane z nowymi technologiami i prezentowanymi wynalazkami.

28 cze 2017

Książka pt. Gaszenie pożarów wewnętrznych już w sprzedaży

Gaszenie pożarów wewnętrznych. Rozgorzenie i spalanie gazów pożarowych, metody gaśnicze, taktyka działań, szkolenie w warunkach rzeczywistych to polski przekład niemieckiej książki pt. Brandbekämpfung im Innenangriff: Flashover und Backdraft, Löschmethoden, Einsatztaktik, Realbrandausbildung wydanej przez wydawnictwo Ecomed-Storck GmBH.

19 cze 2017

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy!

Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”.

14 cze 2017

16 czerwca 2017 roku CNBOP-PIB nieczynny

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB dzień 16 czerwca 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.

14 cze 2017

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017

W dniach 8-10 czerwca 2017 roku, CNBOP-PIB uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO, które są dedykowane wszystkim służbom ratowniczym, a w szczególności straży pożarnej. CNBOP-PIB podczas targów zaprezentował ekspozycję dotyczącą działalności wydawniczej i szkoleniowej.

14 cze 2017

Konferencja naukowa „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”

W dniu 6 czerwca 2017 roku w CNBOP-PIB odbyła się konferencja naukowa „INTEX – innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”. Organizatorem Konferencji było konsorcjum naukowo-przemysłowe realizujące projekt pt.: „Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych”.

14 cze 2017

Złoty medal dla monografii pt.: „Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym”

Monografia  pt. Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym, została nagrodzona złotym medalem podczas IX Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EuroInvent”, które odbyły się w dniach 25-27 maja w Rumunii.

6 cze 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa"

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy wraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Współczesne uwarunkowania badań bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku.

2 cze 2017

Oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w CNBOP-PIB

W ramach szkolenia doskonalącego zorganizowanego przez KG PSP dla oficerów PSP z wybranych Komend Miejskich i Powiatowych PSP, w dniach w dniach 24 i 25 maja 2017 r. w CNBOP-PIB odbyło się kolejne spotkanie przybliżające działalność instytutu w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP.

2 cze 2017

Certyfikacja bezzałogowych statków powietrznych – BSP (dronów) PC-BSP

Szanowni Państwo,
informujmy, że z dniem 29 maja 2017 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecipożarowej - Państwowy Instytut Badawczy wprowadziło do swojej oferty certyfikację bezzałogowych statków powietrznych – BSP (dronów).