Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 3

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 3
28 lip 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.  Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, operatorów monitoringu pożarowego, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych. Przedmiotowa konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB przypadającego w bieżącym roku i objęta została patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Problematyka fałszywych alarmów w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach budowlanych w Polsce nie jest zagadnieniem nowym. W tym zakresie były i są podejmowane prace badawcze oraz naukowe, tworzone wytyczne w zakresie projektowania SSP, prowadzone prace normalizacyjne, analityczne, a także doskonalone wyroby wchodzące w skład SSP. Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu są: zmiany w stosowanych systemach detekcji, nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w SSP, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne dotyczące wyjazdów jednostek PSP i OSP do zdarzeń, w tym wezwań w przypadku fałszywych alarmów i związanych z tym kosztów, prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach.

Celem konferencji jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych generowanych przez SSP, w tym przedstawienie wyników badań naukowych w zakresie fałszywych alarmów pożarowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, jak również ubezpieczycielami, producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać sformułowaniu wniosków i zaproponowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, tj. zmniejszenie liczby fałszywych alarmów z SSP w naszym kraju. W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych oraz producenci systemów sygnalizacji pożarowej, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia z zakresu fałszywych alarmów generowanych z SSP. W ramach konferencji przybliżona zostanie problematyka fałszywych alarmów z SSP z perspektywy prowadzenia działań ratowniczych, środowiska naukowego, producentów, firm ubezpieczeniowych i specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także użytkowników i właścicieli obiektów.

 

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

 

PATRONAT:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o.

Interrisk TU SA Vienna Insurance Group

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. CNBOP-PIB

dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. CNBOP-PIB

nadbryg. dr inż. Adam KONIECZNY

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP

płk rez. dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. WAT

dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB

dr hab. inż. Piotr KRAWIEC, prof. PP

dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS

ppłk. dr inż. Michał JASZTAL

st. bryg. mgr. inż. Jacek ZALECH

st. bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

st. bryg. dr inż. Marek MARZEC

st. bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Karolina CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

dr inż. Jan ZIOBRO

dr inż. Bogdan KOGUT

dr inż. Piotr MAJ

dr inż. Łukasz WARGUŁA

dr inż. Bartosz WIECZOREK

mgr inż. Michał PIETRZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: dr inż. Michał Chmiel

Z-ca Przewodniczącego: mgr inż. Michał Pietrzak

Członkowie:

mgr inż. Ilona Majka

mgr inż. Piotr Trzewik

mgr inż. Damian Bąk

mgr Marcin Twardowski

mgr inż. Ewa Sobór

mgr inż. Anna Banulska

mgr Marta Iwańska

 

Udział w konferencji, informacje organizacyjne, zgłoszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ograniczenie stanowi dostępna liczba miejsc w sali w siedzibie Instytutu, dlatego o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Już dziś zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować należy kliknąć w link, następnie wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa w konferencji naukowej. Przewiduje się także możliwość udziału w konferencji w formie online, którą zaproponujemy Państwu w przypadku dużego zainteresowania tematyką konferencji i braku miejsc w sali; taką formę można również od razu zadeklarować przesyłając zgłoszenie.

TERMIN

21 września 2022 r. godz. 9.00–16.00

 

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

 

KONTAKT

mgr inż. Michał Pietrzak; tel. +48 22 76 93 326; e-mail: mpietrzak@cnbop.pl

mgr inż. Damian Bąk; tel. +48 22 76 93 319; e-mail: dbak@cnbop.pl

 

Program konferencji naukowej

pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

Wprowadzenie w tematykę konferencji

Moderator: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

Wymagania i regulacje w zakresie fałszywych alarmów SSP w innych państwach

mgr inż. Michał Pietrzak, CNBOP-PIB

Wymagania i badania elementów wchodzących w skład systemów SSP

dr inż. Tomasz Popielarczyk, mgr inż. Paweł Stępień, CNBOP-PIB

Wymagania w zakresie projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożarowej w aspekcie fałszywych alarmów pożarowych

mgr inż. Paweł Gancarczyk, CNBOP-PIB

Sesja 1. BEZPIECZEŃSTWO

Moderator: st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

Problematyka fałszywych alarmów SSP – na podstawie danych statystycznych

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

Wystąpienie przedstawicieli KG PSP

 st. bryg. dr inż. Jacek Zalech, Biuro Planowania Operacyjnego, KG PSP

st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom, KG PSP

Wystąpienie Komendanta-Rektora SGSP

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP

Fałszywe alarmy w pracy dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Jakub Okólski, dowódca JRG 3

Fałszywe alarmy w obiektach chronionych przez Portową Straż Pożarną

mgr inż. Karol Madej, Z-ca Dyrektora Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Dyskusja

PRZERWA

Sesja 2. NAUKA

Moderator: płk rez. dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. WAT

Rozmyte systemy eksperckie w zarządzaniu kryzysowym – przykłady projektów i rozwiązań

płk rez. dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. WAT

Badania naukowe w zakresie fałszywych alarmów SSP

st. bryg. dr inż. Jacek Antos, SP PSP w Bydgoszczy

Wyniki analizy możliwości ograniczania podatności

wielodetektorowych czujek pożarowych na mylne wzbudzenia

 inż. Kalina Szafarczyk

Integracja nowych technologii z zasięgu Smart Home i Smart City w łańcuch ratunkowy –

szybsza i efektywniejsza pomoc szczególnie dla grup starszych jak i grup z ograniczoną mobilnością

dr inż. Sylvia Pratzler-Wanczura, Dyrektor Naukowy Institute of Fire Service and Rescue Technology, Dortmund

Dyskusja

PRZERWA OBIADOWA

Sesja 3. PRAKTYKA

Moderator: dr inż. Tomasz Popielarczyk, CNBOP-PIB

Trening czyni mistrza – dobre praktyki użytkowania systemów SSP

 Piotr Duszyński, Cushman&Wakefield Polska

Dyskusja z udziałem przedstawicieli organizacji i uczestników konferencji:

m.in. Polon Alfa Sp. z o. o.; Ela Compli Sp. z o.o.; Noma 2 Sp. z o. o.; Interrisk TU SA Vienna Insurance Group;
Cushman&Wakefield Polska

Podsumowanie i zakończenie

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB