Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru” – komunikat nr 2

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru” – komunikat nr 2
23 cze 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r. Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, klientów CNBOP-PIB tj. producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, projektantów, instalatorów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych.

Problematyka fałszywych alarmów w instalacjach systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach budowlanych w Polsce nie jest zagadnieniem i problemem nowym. W tym zakresie były i są podejmowane prace badawcze, naukowe, tworzone wytyczne w zakresie projektowania, prowadzone prace normalizacyjne, analityczne, doskonalone wyroby stanowiące elementy SSP. Zmiany w stosowanych systemach detekcji, nowe rozwiązania techniczne i technologie,  liczba obiektów wyposażonych w SSP, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne dotyczące zdarzeń, w tym wezwań w przypadku fałszywych alarmów i związanych z tym kosztów, prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach to okoliczności do podjęcia przedmiotowego tematu.

Celem wydarzenia jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych w instalacjach SSP, w tym wyników badań naukowych w zakresie fałszywych alarmów pożarowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, jak również ubezpieczycielami, a także producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożaru. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać sformułowaniu wniosków i propozycji działań mających na celu zmianę/ poprawę sytuacji w zakresie fałszywych alarmów w SSP w naszym kraju. W trakcie konferencji głos zabiorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych oraz firm ubezpieczeniowych, producenci systemów sygnalizacji pożarowej, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia z zakresu tematyki dotyczącej fałszywych alarmów SSP. W ramach konferencji przybliżona zostanie problematyka z perspektywy prowadzenia działań ratowniczych, środowiska naukowego, producentów, firm ubezpieczeniowych i specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ograniczenie stanowi dostępna liczba miejsc, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji naukowej*

pt. Fałszywe alarmy pożarowe w systemach sygnalizacji pożaru

Otwarcie Konferencji

Wprowadzenie

Sesja 1. BEZPIECZEŃSTWO – referaty i dyskusja 

Problematyka fałszywych alarmów SSP na podstawie danych statystycznych  

Wpływ fałszywych alarmów na funkcjonowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych

Problematyka fałszywych alarmów SSP na podstawie doświadczeń PSP

Zagadnienie fałszywych alarmów w obiektach chronionych przez portową straż pożarną.

Sesja 2. NAUKA - referaty i dyskusja

Badania naukowe w zakresie fałszywych alarmów SSP

Wyniki analizy możliwości ograniczania podatności wielodetektorowych czujek pożarowych na mylne wzbudzenia  

Problematyka fałszywych alarmów w SSP – praktyka niemieckiej straży pożarnej

Wymagania i regulacje w zakresie fałszywych alarmów SSP w innych państwach

Badania i wymagania elementów wchodzących w skład systemów SSP

Wymagania w zakresie projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożaru

Sesja 3. PRAKTYKA – referaty i dyskusja

Fałszywe alarmy w pracy dowódcy JRG

Problematyka fałszywych alarmów SSP z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych

Problematyka fałszywych alarmów w SSP z perspektywy producenta

Problematyka fałszywych alarmów w SSP z perspektywy operatora monitoringu pożarowego

Problematyka fałszywych alarmów w SSP z perspektywy zarządcy obiektu

Sesja 4. DYSKUSJA

Podsumowanie i zakończenie

* Organizator zastrzega, że podane tematy mogą ulec zmianie.