Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 4

Konferencja naukowa pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej” – komunikat nr 4
12 wrz 2022

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 21 września 2022 r.  Konferencja kierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP, producentów i dostawców wyrobów, w szczególności systemów SSP, operatorów monitoringu pożarowego, projektantów, instalatorów tych systemów, specjalistów i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarządców, użytkowników i właścicieli obiektów budowlanych, a także innych osób zainteresowanych tematyką fałszywych alarmów pożarowych. Przedmiotowa konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB przypadającego w bieżącym roku i objęta została patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Problematyka fałszywych alarmów w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach budowlanych w Polsce nie jest zagadnieniem nowym. W tym zakresie były i są podejmowane prace badawcze oraz naukowe, tworzone wytyczne w zakresie projektowania SSP, prowadzone prace normalizacyjne, analityczne, a także doskonalone wyroby wchodzące w skład SSP. Okolicznościami skłaniającymi do podjęcia przedmiotowego tematu są: zmiany w stosowanych systemach detekcji, nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w SSP, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne dotyczące wyjazdów jednostek PSP i OSP do zdarzeń, w tym wezwań w przypadku fałszywych alarmów i związanych z tym kosztów, prowadzone badania i wykonywane prognozy, a także doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie w innych państwach.

Celem konferencji jest omówienie problematyki fałszywych alarmów pożarowych generowanych przez SSP, w tym przedstawienie wyników badań naukowych w zakresie fałszywych alarmów pożarowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i praktykami z obszaru ratownictwa, jak również ubezpieczycielami, producentami i dostawcami rozwiązań w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej. W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów, a także dyskusję uczestników konferencji, która ma sprzyjać sformułowaniu wniosków i zaproponowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, tj. zmniejszenie liczby fałszywych alarmów z SSP w naszym kraju. W trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, firm ubezpieczeniowych oraz producenci systemów sygnalizacji pożarowej, zaproszeni specjaliści i eksperci, którzy w swoich wystąpieniach poruszą wybrane zagadnienia z zakresu fałszywych alarmów generowanych z SSP. W ramach konferencji przybliżona zostanie problematyka fałszywych alarmów z SSP z perspektywy prowadzenia działań ratowniczych, środowiska naukowego, producentów, firm ubezpieczeniowych i specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także użytkowników i właścicieli obiektów.

 

ORGANIZATOR:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

 

PATRONAT:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Portowa Straż Pożarna „FLORIAN” Sp. z o.o.

Interrisk TU SA Vienna Insurance Group

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA

dr hab. Maria ZIELECKA, prof. CNBOP-PIB

dr hab. Anna RABAJCZYK, prof. CNBOP-PIB

nadbryg. dr inż. Adam KONIECZNY

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP

płk rez. dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. WAT

dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB

dr hab. inż. Piotr KRAWIEC, prof. PP

dr inż. Sylwia PRATZLER-WANCZURA

st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

st. bryg. dr inż. Jacek ANTOS

ppłk. dr inż. Michał JASZTAL

st. bryg. mgr. inż. Jacek ZALECH

st. bryg. mgr inż. Ernest ZIĘBACZEWSKI

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

st. bryg. dr inż. Marek MARZEC

st. bryg. w st. spocz. dr inż. Waldemar JASKÓŁOWSKI

dr inż. Michał CHMIEL

dr inż. Karolina CHMIEL

dr inż. Tomasz POPIELARCZYK

dr inż. Jarosław TĘPIŃSKI

dr inż. Jan ZIOBRO

dr inż. Bogdan KOGUT

dr inż. Piotr MAJ

dr inż. Łukasz WARGUŁA

dr inż. Bartosz WIECZOREK

mgr inż. Tomasz SOWA

mgr inż. Michał PIETRZAK

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: dr inż. Michał Chmiel

Z-ca Przewodniczącego: mgr inż. Michał Pietrzak

Członkowie:

mgr inż. Ilona Majka

mgr inż. Piotr Trzewik

mgr inż. Damian Bąk

mgr Marcin Twardowski

mgr inż. Ewa Sobór

mgr inż. Anna Banulska

mgr Marta Iwańska

 

Udział w konferencji, informacje organizacyjne, zgłoszenia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ograniczenie stanowi dostępna liczba miejsc w sali w siedzibie Instytutu, dlatego o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Już dziś zachęcamy zainteresowanych do rejestracji. Aby się zarejestrować należy kliknąć w link „zgłoszenie” wypełnić i przesłać „KARTĘ UCZESTNICTWA w konferencji naukowej” (ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa w formie stacjonarnej: 12 września 2022). W celu wzięcia udziału w konferencji w formie online, należy w dniu konferencji odwiedzić kanał CNBOP-PIB na platformie YouTube (link), gdzie odbędzie się transmisja na żywo.

 

TERMIN

21 września 2022 r. godz. 9.00–15.40

 

MIEJSCE

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, Józefów, sala C

 

KONTAKT

mgr inż. Michał Pietrzak; tel. +48 22 76 93 326; e-mail: mpietrzak@cnbop.pl

mgr inż. Damian Bąk; tel. +48 22 76 93 319; e-mail: dbak@cnbop.pl

 

Godzina

Program konferencji naukowej

pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

9.00 – 9.10

Otwarcie konferencji

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

9.10 – 9.15

Wprowadzenie w tematykę konferencji

Moderator: st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB

9.15 – 9.30

Wymagania i regulacje w zakresie fałszywych alarmów SSP w innych państwach – wybrane zagadnienia

mgr inż. Michał Pietrzak, CNBOP-PIB

9.30 – 9.45

Wymagania i badania elementów wchodzących w skład systemów SSP

mgr inż. Tomasz Sowa, CNBOP-PIB

9.45 – 10.00

Wymagania w zakresie projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożarowej w aspekcie fałszywych alarmów pożarowych

mgr inż. Paweł Gancarczyk, CNBOP-PIB

10.00 – 10.15

PRZERWA

 

Sesja 1. BEZPIECZEŃSTWO

Moderator: st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

10.15 – 10.30

Problematyka fałszywych alarmów SSP – na podstawie danych statystycznych

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

10.30 – 10.45

Wystąpienie przedstawicieli KG PSP

st. bryg. dr inż. Marek Marzec, KG PSP

st. bryg. mgr  inż. Konrad Leszczuk, KG PSP

10.45 – 11.00

Wystąpienie Komendanta-Rektora SGSP

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP

11.00 – 11.15

Fałszywe alarmy w pracy dowódcy JRG

mł. bryg. mgr inż. Jakub Okólski, dowódca JRG 3

11.15 – 11.30

Wybrane zagadnienia z zakresu monitoringu pożarowego w Portach Morskich

mgr inż. Karol Madej, Z-ca Dyrektora Portowej Straży Pożarnej w Gdańsku

11.30 – 11.45

Dyskusja

11.45 – 11.50

Wręczenie wyróżnień

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

11.50 – 12.05

PRZERWA

 

Sesja 2. NAUKA

Moderator: płk rez. dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. WAT

12.05 – 12.20

Rozmyte systemy eksperckie w zarządzaniu kryzysowym – przykłady projektów i rozwiązań

płk rez. dr hab. inż. Norbert Grzesik, prof. WAT

12.20 – 12.35

Badania naukowe w zakresie fałszywych alarmów SSP

st. bryg. dr inż. Jacek Antos, SP PSP w Bydgoszczy

12.35 – 12.50

Wyniki analizy możliwości ograniczania podatności wielodetektorowych czujek pożarowych na mylne wzbudzenia

 inż. Kalina Szafarczyk

12.50 – 13.05

Integracja w łańcuch ratunkowy nowych technologii z obszaru Smart Home i Smart City

dr inż. Sylvia Pratzler-Wanczura, Dyrektor Naukowy Institute of Fire Service and Rescue Technology w Dortmundzie

13.05 – 13.20

Dyskusja

13.20 – 13.25

Wręczenie wyróżnień

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

13.25 – 14.25

PRZERWA OBIADOWA

 

Sesja 3. PRAKTYKA

Moderator: dr inż. Tomasz Popielarczyk, CNBOP-PIB

14.25 – 14.40

Problematyka fałszywych alarmów w SSP z perspektywy producenta

mgr inż. Mariusz Radoszewski, POLON-ALFA S.A.

14.40 – 14.55

Trening czyni mistrza – dobre praktyki użytkowania systemów SSP

 Piotr Duszyński, Cushman&Wakefield Polska

14.55 – 15.10

Dyskusja z udziałem przedstawicieli organizacji i uczestników konferencji:

m.in. POLON-ALFA Sp. z o. o.; Ela Compil Sp. z o.o.; Noma 2 Sp. z o. o.; Interrisk TU SA Vienna Insurance Group;

Cushman&Wakefield Polska; Prezes OSZPiSR/Ekspert techniczny AssaAbloy East Europe Commercial

15.10 – 15.25

Wręczenie wyróżnień

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

15.25 – 15.40

Podsumowanie i zakończenie

st. bryg. dr inż. Paweł Janik, CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Jacek Zboina, CNBOP-PIB