STANOWISKO DO POMIARU NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I WSPÓŁCZYNNIKA ROZPŁYWANIA

STANOWISKO DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI OSADU W PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKACH GAŚNICZYCH

STANOWISKO DO OZNACZANIA LEPKOŚCI ZA POMOCĄ WISKOZYMETRU ROTACYJNEGO

STANOWISKO DO BADANIA SKUTECZNOŚCI GAŚNICZEJ W DUŻEJ SKALI ŚRODKÓW PIANOTWÓRCZYCH DO WYTWARZANIA PIANY CIĘŻKIEJ SŁUŻĄCEJ DO POWIERZCHNIOWEGO GASZENIA CIECZY PALNYCH

STANOWISKO DO BADANIA SKUTECZNOŚCI GAŚNICZEJ W MAŁEJ SKALI ŚRODKÓW PIANOTWÓRCZYCH DO WYTWARZANIA PIANY CIĘŻKIEJ SŁUŻĄCEJ DO POWIERZCHNIOWEGO GASZENIA CIECZY PALNYCH

STANOWISKO DO OZNACZANIA LICZBY SPIENIENIA I SZYBKOŚCI WYKRAPLANIA PIANY Z PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH

STANOWISKO DO BADANIA PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH SORBENTÓW

STANOWISKO DO BADANIA SKŁADU ZIARNOWEGO PROSZKÓW GAŚNICZYCH I SORBENTÓW

STANOWISKO DO BADAŃ MIKROSKOPOWYCH

STANOWISKO DO BADANIA DYNAMICZNEGO NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO

STANOWISKO DO OZNACZANIA LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ LEPKOŚCIOMIERZEM HÖPPLERA

STANOWISKO DO OZNACZANIA SKUTECZNOŚCI GAŚNICZEJ GAŚNIC PRZENOŚNYCH W ZAKRESIE POŻARÓW GRUPY A

STANOWISKO DO BADANIA SKUTECZNOŚCI GAŚNICZEJ GAŚNIC PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH W ZAKRESIE POŻARÓW GRUPY B

STANOWISKO DO OZNACZANIA SKUTECZNOŚCI GAŚNICZEJ GAŚNIC PRZENOŚNYCH W ZAKRESIE POŻARÓW GRUPY F

STANOWISKO DO BADANIA KOROZJI ZEWNĘTRZNEJ GAŚNIC PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH

STANOWISKO DO BADANIA ZAKRESU TEMPERATUR DZIAŁANIA GAŚNIC PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH

STANOWISKO DO BADANIA HYDRANTÓW NADZIEMNYCH

STANOWISKO PRÓBY REAGOWANIA NA WZROST TEMPERATURY

STANOWISKO PRÓBY KOROZJI W WILGOTNYM POWIETRZU

STANOWISKO DO BADANIA TEMPERATURY ZADZIAŁANIA

STANOWISKO DO BADANIA odporności na DZIAŁANIe CIEPŁA

STANOWISKO DO BADANIA ROZPRASZANIA WODY

STANOWISKO DO BADANIA HYDRANTÓW NADZIEMNYCH NA ZGINANIE

STANOWISKO DIELEKTRYCZNE