Kontakt

mgr inż. Łukasz Pastuszka
Kierownik Zespołu Laboratoriów BS
22 769 33 14
mgr inż. Leszek Jurecki
Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BS
22 769 33 86
inż. Ryszard Łyszczek
Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów BS
22 769 33 86
Zespół Laboratoriów pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CNBOP-PIB zostały określone w naszej Polityce Prywatności.