Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (BS) od 4 maja 1996 roku posiada akredytację.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 059 potwierdza, że prowadzona działalność opiera się o zasady zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

 

Certyfikaty

Certyfikat akredytacji AB 059

Szczegółowy zakres akredytacji

Badania wyrobów nieobjęte zakresem akredytacji