Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych
9.06.2021

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych

Zachęcamy do lektury wyjątkowej publikacji z zakresu fotowoltaiki. Publikacja Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych ma na celu przybliżenie zasad budowy i działania systemów fotowoltaicznych, a także potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować zarówno podczas normalnego ich użytkowania, jak i w sytuacjach awaryjnych (np. podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia). Opracowanie zawiera wiele praktycznych informacji i rekomendacji. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa ratowników podczas działań i dostarczają im niezbędnych informacji o towarzyszących tym działaniom zagrożeniach, pozwalają na właściwą ich ocenę, a także na prognozowanie rozwoju sytuacji. Z uwagi na ogólny charakter publikacji może być ona przydatna także użytkownikom instalacji PV, szczególnie w przypadku stwierdzenia przez nich uszkodzeń elementów instalacji PV podczas jej eksploatacji.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej CNBOP-PIB.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mechanizmów Ewaluacji
9.06.2021

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mechanizmów Ewaluacji

Miło nam poinformować, że CNBOP-PIB jest jednym ze współorganizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Mechanizmów Ewaluacji pt. „Mechanizmy szacowania innowacji w zarządzaniu kryzysowym”, która odbędzie się online w dniu 25 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konferencji, która będzie transmitowana na żywo. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora www.wsb.edu.pl/em

Obchody Dnia Strażaka
8.06.2021

Obchody Dnia Strażaka

W ramach obchodów Dnia Strażaka 7 czerwca br. w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Arkadiusza Przybyły, w trakcie której funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia służby w Instytucie oraz naszym pracownikom zostały wręczone odznaczenia – medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Wręczono, także dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Wszystkim Wyróżnionym składamy gratulacje.

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej
2.06.2021

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej

28 maja 2021 r. w CNBOP-PIB wręczono pierwsze w Polsce certyfikaty w ramach nowej kwalifikacji rynkowej dla piętnastu druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz dla dziesięciu uczniów z klasy logistycznej z innowacją strażacko-ratowniczą z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. Uzyskanie certyfikatów przez kadetów i druhów poprzedzone zostało pilotażową walidacją wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przeprowadzoną zgodnie z zasadami kwalifikacji rynkowej pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” autorstwa CNBOP-PIB, opisanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikację włączył do ZSK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446., nadając CNBOP-PIB status Instytucji Certyfikującej.

Nowe wydanie standardu CNBOP-PIB-0035:2021 Krajowe oceny techniczne
20.05.2021

Nowe wydanie standardu CNBOP-PIB-0035:2021 Krajowe oceny techniczne

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazało się nowe wydanie standardu CNBOP-PIB-0035:2021 Krajowe oceny techniczne.

Standard przedstawia istotne informacje dotyczące krajowych ocen technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2017r. przepisy w tym zakresie, na podstawie których zastąpiono wydawane do końca 2016r. aprobaty techniczne. Intencją publikacji jest przybliżenie sposobu przeprowadzania postępowania mającego na celu udzielenie krajowej oceny technicznej.

Standard dostępny jest do bezpłatnego pobrania pod linkiem