Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Zmiana terminu konferencji EHIF 2020
23.03.2020

Zmiana terminu konferencji EHIF 2020

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, Władze Uczelni podjęły decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie s.szach.in

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Prędecka

Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB
19.03.2020

Tryb rejestracji wniosków w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, celem usprawnienia prowadzonych procesów certyfikacji i dopuszczeń, uprzejmie informujemy, że Jednostka Certyfikująca CNBOP-PIB oraz Zakład Ocen Technicznych w zaistniałej sytuacji dopuszcza rejestrację poprawnie wypełnionego, skompletowanego i podpisanego wniosku o przeprowadzenie procesu, dostarczanego wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej tj. w formie skanu przesłanego na adres e-mailowy: jcw@cnbop.pl oraz dot@cnbop.pl (dla wniosków o wydanie Krajowej Oceny Technicznej).

Formy kontaktu z instytutem w najbliższym czasie
12.03.2020

Formy kontaktu z instytutem w najbliższym czasie

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, kierując się odpowiedzialnością wobec naszych Pracowników, Współpracowników, Klientów, Gości zwraca się z prośbą o zmianę formy kontaktu z osobistej na rzecz innych kanałów: (poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego, poczty tradycyjnej).

Wszystkie dane kontaktowe zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.cnbop.pl

Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”
17.02.2020

Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję naukową „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych”, która odbędzie się w CNBOP-PIB w dniu 10 marca 2020 roku. Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem - EVARIS”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa nr DOB-BIO7/09/03/2015 o wykonanie i finansowanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Pierwsza Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej
12.02.2020

Pierwsza Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej" (EHF 2020)

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukową Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pt.

„Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej” (EHIF 2020).

Konferencja odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) 2020 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.