Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Półrocznik „Safety & Fire Technology
7.12.2021

Półrocznik „Safety & Fire Technology" Wydawnictwa CNBOP-PIB z podniesioną punktacją MEiN za publikację artykułów naukowych

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism punktowanych) czasopismu naukowemu „Safety & Fire Technology” (dawniej BITP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”) przyznano 40 pkt w wykazie czasopism. Tym samym za publikację artykułów, które ukazały się na łamach SFT od początku 2019 roku, ich autorom przysługuje 40 pkt do dorobku naukowego.

Zapraszamy do współpracy!

(szczegóły na stronie)

List Prezesa Rady Ministrów do członków Korpusu Służby Cywilnej
10.11.2021

List Prezesa Rady Ministrów do członków Korpusu Służby Cywilnej

List Prezesa Rady Ministrów do członków Korpusu Służby Cywilnej

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
10.11.2021

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List Szefa Służby Cywilnej do członków Korpusu Służby Cywilnej
10.11.2021

List Szefa Służby Cywilnej do członków Korpusu Służby Cywilnej

List Szefa Służby Cywilnej do członków Korpusu Służby Cywilnej