Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Problemy techniczne
15.09.2023

Problemy techniczne

Szanowni Państwo,


informujemy, że z przyczyn niezależnych od CNBOP-PIB występują problemy techniczne z połączeniem się na nasze numery stacjonarne. Do czasu usunięcia awarii, celem skontaktowania się z CNBOP-PIB, zalecamy korzystanie z numerów komórkowych i poczty e-mail do poszczególnych komórek, lub adresu ogólnego: cnbop@cnbop.pl.

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania,  rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 3
30.08.2023

I KONFERENCJA NAUKOWA CNBOP-PIB pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu - komunikat nr 3

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w I międzynarodowej konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu, która odbędzie się 12 października 2023 r. w siedzibie Instytutu, a także będzie transmitowana online w językach polskim i angielskim. Konferencja ta inicjuje cykl planowanych przez Instytut przedsięwzięć, w tym kolejnych konferencji poświęconych tej tematyce.

Informacja o wydanych certyfikatach dla PWP
22.08.2023

Informacja o wydanych certyfikatach dla PWP

Nawiązując do aktualnego tematu dotyczącego wydanych przez CNBOP-PIB krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu, poniżej prezentujemy wyciąg z wykazu wydanych certyfikatów dla zestawów i jego elementów składowych:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Zestaw:

Certyfikat 063-UWB-0426

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie wykonawcze:

Certyfikat 063-UWB-0532

Certyfikat 063-UWB-0533

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiające:

Certyfikat 063-UWB-0181

Certyfikat 063-UWB-0338

Certyfikat 063-UWB-0456

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023
11.08.2023

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023

Zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Technicznym SAFE PLACE 2023, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2023 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Temat tegorocznej edycji to Odporność budynków użyteczności publicznej i Infrastruktury Krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE jest platformą wymiany potencjałów w obszarze bezpieczeństwa. To jedyne cykliczne wydarzenie skupiające kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, struktury NATO, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej.

Nowość wydawnicza CNBOP-PIB: Podręcznik dot. działań ratowniczych z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym
8.08.2023

Nowość wydawnicza CNBOP-PIB: Podręcznik dot. działań ratowniczych z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą CNBOP-PIB – podręcznikiem pt. Prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym.

W podręczniku przybliżono problematykę prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym. Tematu niezwykle aktualnego dla służb ratowniczych, szczególnie w obliczu rosnącej liczby omawianego rodzaju samochodów.