Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Wykaz certyfikatów dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja II)
7.06.2024

Wykaz certyfikatów dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja II)

Uprzejmie informujemy, że dane na temat wydawanych przez CNBOP-PIB dokumentów oceny zgodności wyrobów oraz certyfikacji usług publikowane są w zakładce Wykazy wydanych dokumentów CNBOP-PIB

Na liście wydanych przez Instytut krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych znajdują się certyfikaty dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Nowa krajowa ocena techniczna dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja)
31.05.2024

Nowa krajowa ocena techniczna dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu (aktualizacja)

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) to wyrób budowlany i zarazem urządzenie przeciwpożarowe, na które składa się zestaw elementów.  W maju 2024 r. wydaliśmy dla tego wyrobu kolejną krajową ocenę techniczną.

Pełen wykaz krajowych ocen technicznych wydanych przez CNBOP-PIB dostępny jest pod linkiem, a poniżej przedstawiamy wyciąg dotyczący PWP.

Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0110-1014 wydanie 1 z dnia 10.05.2024 r.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – Urządzenie uruchamiająco-sygnalizujące – Ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1. Producent: Spółdzielnia Inwalidów „SPAMEL”, ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra. Termin ważności: od 10 maja 2024 r. do 9 maja 2029 r.

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności”
27.05.2024

Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności”

25 maja 2024 roku w Muzeum Niepodległości odbyła się konferencja naukowa “Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności” pod Patronatem Honorowym Adama Struzika, marszałka woj. mazowieckiego oraz Waldemara Pawlaka, prezesa ZG ZOSP RP. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci i przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, a wśród nich Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr inż. Paweł Janik, który w swym wystąpieniu poruszył temat oceny ryzyka jako narzędzia minimalizowania zagrożeń. Dyrektor Paweł Janik jest także autorem jednego z rozdziałów "Analiz strategicznych Florian 2050. Tom VI" - publikacji promowanej w trakcie wydarzenia.

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu
22.05.2024

II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu

Komunikat nr 4

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami i partnerami

zaprasza

do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej

pt. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu,

która odbędzie się w dniu 12.06.2024 roku w siedzibie Instytutu

pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego

Dzień Strażaka w CNBOP-PIB
20.05.2024

Dzień Strażaka w CNBOP-PIB

W dniu 16 maja 2024 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie odbyły się obchody Dnia Strażaka.

Podczas uroczystego apelu Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica podziękował zebranym za ich wkład w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo strażaków, wręczył także pracownikom oraz funkcjonariuszom Instytutu odznaczenia oraz awanse. Głos zabrał także Dyrektor CNBOP-PIB, st. bryg. dr inż. Paweł Janik, który podsumował ostatnie lata działalności Instytutu oraz skierował do zebranych słowa uznania za wypełniane na co dzień obowiązki. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z wydarzenia.