Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Nowy wniosek UAE
5.10.2020

Nowy wniosek UAE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5 października 2020 roku obowiązywać będzie nowy wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej oceny zgodności wyrobu (na potrzeby wydania certyfikatu zgodności uznawanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Ponadto możliwe będzie przekazywanie dokumentacji do procesów (załączników do wniosku) w wersji elektronicznej. Informację taką należy zaznaczyć we wniosku. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do dnia 2 października br. będą prowadzone na dotychczasowych zasadach (nie jest wymagane ponowne złożenie wniosku).

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
30.09.2020

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek, Społeczeństwo a Bezpieczeństwo w Dobie Cyfrowej Transformacji – Kreowanie Cyberkultury"

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy i zapraszamy na XII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: "CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY".

Termin konferencji: 19 listopada 2020r., miejsce konferencji: WSGE w Józefowie.

CNBOP-PIB jest współorganizatorem konferencji.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Oznacza to, że podstawowym sposobem uczestniczenia w konferencji będzie udział on-line, najprawdopodobniej za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Jednak będzie także możliwość realnego uczestniczenia w konferencji. Przewiduje się dla chętnych możliwość uczestniczenia w sesji otwarcia oraz w wybranych sesjach językowych. Sesje online będą odbywały się w języku polskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

Aktualizacja wersji anglojęzycznej wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia
28.09.2020

Aktualizacja wersji anglojęzycznej wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 września 2020 roku zaktualizowano anglojęzyczne wersje wymagań techniczno-użytkowych dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia. Nowe wersje dostępne są na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

https://www.cnbop.pl/en/services/certification-and-admittance/certificates-of-admittance/technical-and-user-requirements.

Akceptacja dokumentacji w wersji elektronicznej. Nowy wniosek / Acceptance of electronic documentation. New application
11.09.2020

Akceptacja dokumentacji w wersji elektronicznej. Nowy wniosek / Acceptance of electronic documentation. New application

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 14 września 2020 roku możliwe będzie przekazywanie dokumentacji do procesów (załączników do wniosku) w wersji elektronicznej. Informację taką należy zaznaczyć we wniosku (udostępniamy Państwu nowy wniosek – jeden dokument dla procesów krajowych i europejskich).

Komunikat w sprawie nowych obszarów dobrowolnej certyfikacji zgodności
7.09.2020

Komunikat w sprawie nowych obszarów dobrowolnej certyfikacji zgodności

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku miło jest nam poinformować, że CNBOP-PIB uruchomiło nowe obszary dobrowolnej certyfikacji zgodności.

Aktualnie oferujemy  dobrowolną certyfikację zgodności dla wyrobów:

- Systemy do oznakowywania ciągów komunikacyjnych

- Stałe Urządzenia Gaśnicze do zastosowań innych niż budowlane (transport miejski, transport szynowy itp.)

- Przenośne aerozole gaśnicze

- Dyspergenty / Neutralizatory