Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Nowe szkolenia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
12.05.2020

Nowe szkolenia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach podstawowych i aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej  - szczegóły:

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Zmiana terminu XII Konferencji Naukowej z 20 maja 2020 r. w CNBOP-PIB
17.04.2020

Zmiana terminu XII Konferencji Naukowej z 20 maja 2020 r. w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie https://wsge.edu.pl/pl/nadchodzace-konferencje.

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy

Obowiązek posiadania rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych w CNBOP-PIB
16.04.2020

Obowiązek posiadania rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zainteresowane (gości, klientów, pracowników firm kurierskich i inne osoby odwiedzające CNBOP-PIB), iż na teren Instytutu wpuszczane będą wyłącznie osoby posiadające maseczki ochronne do zasłaniania ust i nosa.

Zalecamy również noszenie rękawiczek ochronnych podczas pobytu w CNBOP-PIB, lub alternatywnie mycie i dezynfekcję rąk.

Osoby nie posiadające maseczek ochronnych lub alternatywnie innej formy zasłaniania ust i nosa NIE będą wpuszczane na teren CNBOP-PIB.

Z trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz Państwa prosimy o przestrzeganie ww. zasady.

Komunikat dotyczący prowadzenia procesów dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego  przez CNBOP-PIB
14.04.2020

Komunikat dotyczący prowadzenia procesów dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego przez CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w celu uzyskania świadectwa dopuszczenia dla opraw oświetlenia awaryjnego wprowadzonych procesach zgodnie z pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn.zm.) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy dopuszcza, jako opcję, możliwość stosowania alternatywnych (w stosunku do akumulatorów) źródeł energii elektrycznej, w postaci kondensatorów, występujących w oprawach awaryjnych z własnym zasilaniem.

Wytyczne CNBOP–PIB W-0007:2020
6.04.2020

Wytyczne CNBOP–PIB W-0007:2020 "Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych"

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Szkoleniu z zakresu wytycznych CNBOP–PIB W-0007:2020 "Integracja Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych".

Uczestnictwo w szkoleniu jest jedyną możliwością pozyskania wytycznych.  

Wszystkie informacje na temat szkolenia zamieściliśmy na stronie internetowej

Szkolenie zaplanowane jest na 10.07.2020 r- zapraszamy.