Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Opinie Techniczne CNBOP-PIB dla czujek tlenku węgla
5.08.2019

Opinie Techniczne CNBOP-PIB dla czujek tlenku węgla

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Ocen Technicznych CNBOP-PIB prowadzi działalność związaną z wydawaniem Opinii Technicznych CNBOP-PIB dla urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujki tlenku węgla), o działaniu ciągłym, w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych (wyroby zgodne z Normą EN 50291-2:2010, której polskim odpowiednikiem jest Polska Norma PN-EN 50291-2:2010).

„Safety & Fire Technology” w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez MNiSW
2.08.2019

„Safety & Fire Technology” w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez MNiSW

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe CNBOP-PIB pt. Safety & Fire Technology zostało uwzględnione w wykazie czasopism punktowanych, stanowiącym załącznik do Komunikatu MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Zgodnie z powyższym wykazem za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie SFT przyznawanych jest 20 punktów do dorobku naukowego autora.

Rozszerzenie akredytacji na rynek Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich
30.07.2019

Rozszerzenie akredytacji na rynek Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy rozszerzyło akredytację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Kwatery Głównej Obrony Cywilnej (United Arab Emirates Ministry of Interior Civil Defense G.H.Q) do prowadzenia dobrowolnej oceny zgodności wyrobów budowlanych przeznaczonych na rynek Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. nadania CNBOP-PIB uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowych
17.07.2019

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. nadania CNBOP-PIB uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowych

Decyzją MSWiA z dnia 9 lipca 2019 r. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy otrzymało uprawnienia do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych.

Nowe wydanie standardu „Wprowadzenie do obrotu   i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”
10.07.2019

Nowe wydanie standardu „Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ukazało się szóste wydanie standardu pt. „Wprowadzenie do obrotu i użytkowania wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej