Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Relacja z konferencji „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”
31.05.2023

Relacja z konferencji „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych”

W dniu 30 maja 2023 r. w CNBOP-PIB miała miejsce konferencja naukowa pt. „Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju nowych technologii cyfrowych” – trzecia edycja wydarzenia z cyklu „Społeczeństwo cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami”.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Pierwsze certyfikaty dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych wydane przez CNBOP-PIB
24.05.2023

Pierwsze certyfikaty dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych wydane przez CNBOP-PIB

Za nami pierwszy egzamin państwowy nadający uprawnienia dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na poziomie NSTS-05 i NSTS-06. Egzamin był zwieńczeniem kursu, który zorganizowaliśmy na mocy porozumienia o współpracy na rzecz doskonalenia umiejętności współdziałania pilotów dronów na terenie naszego powiatu.

Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz uprawnienia ULC odebrało 6 policjantów, 6 strażaków oraz 3 pracowników cywilnych z Powiatu Otwockiego. W uroczystym przekazaniu certyfikatów uczestniczyli: Krzysztof Szczegielniak – Starosta Powiatu Otwockiego, Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, bryg. Michał Gigoła – Komendant Powiatowy PSP w Otwocku oraz komisarz Paweł Smoliński – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Otwocku.

Problemy techniczne
22.05.2023

Problemy techniczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od CNBOP-PIB występują problemy techniczne z połączeniem się na nasze numery stacjonarne. Do czasu usunięcia awarii, celem skontaktowania się z CNBOP-PIB, zalecamy korzystanie z numerów komórkowych i poczty e-mail do poszczególnych komórek, lub adresu ogólnego: cnbop@cnbop.pl.

Obchody Dnia Strażaka w CNBOP-PIB
16.05.2023

Obchody Dnia Strażaka w CNBOP-PIB

Dzisiaj w Instytucie świętujemy Dzień Strażaka. W ramach obchodów nasi pracownicy oraz funkcjonariusze PSP oddelegowani do pełnienia służby w CNBOP-PIB zostali uhonorowani: Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Odznaczenia i wyróżnienia wręczył Zastępca Komenda Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.