Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Złoty medal dla zespołu projektowego
2.07.2021

Złoty medal dla zespołu projektowego

W trakcie 13 edycji międzynarodowych targów EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, które odbyły się online w dniach 20–22 maja br., odznaczono złotym medalem zespół projektowy w składzie: Robert Piec (SGSP), Wiktor Gawroński (SGSP), Przemysław Wysoczyński (SGSP), Daniel Wierzbicki (CNBOP-PIB), Wojciech Klapsa (CNBOP-PIB) za realizację projektu pt. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe "Trenażer LNG" służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych
9.06.2021

Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych

Zachęcamy do lektury wyjątkowej publikacji z zakresu fotowoltaiki. Publikacja Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych ma na celu przybliżenie zasad budowy i działania systemów fotowoltaicznych, a także potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować zarówno podczas normalnego ich użytkowania, jak i w sytuacjach awaryjnych (np. podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia). Opracowanie zawiera wiele praktycznych informacji i rekomendacji. Służą one zwiększeniu bezpieczeństwa ratowników podczas działań i dostarczają im niezbędnych informacji o towarzyszących tym działaniom zagrożeniach, pozwalają na właściwą ich ocenę, a także na prognozowanie rozwoju sytuacji. Z uwagi na ogólny charakter publikacji może być ona przydatna także użytkownikom instalacji PV, szczególnie w przypadku stwierdzenia przez nich uszkodzeń elementów instalacji PV podczas jej eksploatacji.

Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej CNBOP-PIB.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mechanizmów Ewaluacji
9.06.2021

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mechanizmów Ewaluacji

Miło nam poinformować, że CNBOP-PIB jest jednym ze współorganizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Mechanizmów Ewaluacji pt. „Mechanizmy szacowania innowacji w zarządzaniu kryzysowym”, która odbędzie się online w dniu 25 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w konferencji, która będzie transmitowana na żywo. Wszystkie informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie organizatora www.wsb.edu.pl/em

Obchody Dnia Strażaka
8.06.2021

Obchody Dnia Strażaka

W ramach obchodów Dnia Strażaka 7 czerwca br. w siedzibie CNBOP-PIB odbyła się uroczystość z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Arkadiusza Przybyły, w trakcie której funkcjonariuszom oddelegowanym do pełnienia służby w Instytucie oraz naszym pracownikom zostały wręczone odznaczenia – medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Wręczono, także dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Wszystkim Wyróżnionym składamy gratulacje.

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej
2.06.2021

Nowe kwalifikacje rynkowe w ochronie przeciwpożarowej

28 maja 2021 r. w CNBOP-PIB wręczono pierwsze w Polsce certyfikaty w ramach nowej kwalifikacji rynkowej dla piętnastu druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie oraz dla dziesięciu uczniów z klasy logistycznej z innowacją strażacko-ratowniczą z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. Uzyskanie certyfikatów przez kadetów i druhów poprzedzone zostało pilotażową walidacją wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przeprowadzoną zgodnie z zasadami kwalifikacji rynkowej pt. „Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu” autorstwa CNBOP-PIB, opisanej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikację włączył do ZSK Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na mocy obwieszczenia w Monitorze Polskim z dnia 7 maja 2019 r. Poz. 446., nadając CNBOP-PIB status Instytucji Certyfikującej.