Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

CNBOP-PIB na Horizon4Poland '22
25.11.2022

CNBOP-PIB na Horizon4Poland '22

W dniu 22 listopada br. przedstawiciele CNBOP-PIB wzięli udział w przedsięwzięciu pt. „Horizon4Poland '22” organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. Wydarzenie to poświęcone zostało tematyce poszukiwania partnerów do realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Europejskiego Horyzont Europa. Rozważania skoncentrowano wokół nadrzędnego celu – aby Polska podwoiła swój udział nie tylko w liczbie składanych wniosków projektowych, ale również ogólnej kwocie dofinansowania.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów – dla ubrań specjalnych
24.11.2022

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów – dla ubrań specjalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 9 listopada 2022 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2282). Nowelizacja wchodzi w życie 24 listopada 2022 roku. Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem następuje istotna zmiana dotycząca wymagań dla ubrań specjalnych. Ustawodawca dokonał rozdzielenia ubrań specjalnych na ubranie specjalne (zgodne z PN-EN 469) oraz ubranie specjalne lekkie (zgodne z PN-EN ISO 15384). Szczegóły dotyczące sposobu postępowania CNBOP-PIB zostały przekazane zainteresowanym stronom w indywidualnej korespondencji.  

Nagroda VERBA DOCENT dla CNBOP-PIB
17.11.2022

Nagroda VERBA DOCENT dla CNBOP-PIB

W dniu dzisiejszym, 17.11.2022 r., w Warszawie odbywa się konferencja szkoleniowa pt. „Zagrożenia pożarowe stwarzane przez źródła zasilania budynków, PV, samochody elektryczne oraz magazyny energii”, corocznie organizowana przez redakcję elektro.info. Podczas wydarzenia specjaliści z branży omawiają i przedstawiają praktyczne aspekty problematyki związanej z najbardziej aktualnymi zagadnieniami z zakresu elektroenergetyki i projektowania instalacji elektrycznych.

Spotkanie robocze grupy CNBOP-PIB i SITP
9.11.2022

Spotkanie robocze grupy CNBOP-PIB i SITP

W dniu 8 listopada, w siedzibie CNBOP-PIB w Józefowie, odbyło się czternaste spotkanie zespołu roboczego odpowiadającego za opracowanie publikacji pt. „Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji systemów integrujących urządzenia przeciwpożarowe”.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe prace oraz omówiono kolejne zagadnienia zgodnie z przyjętym planem pracy.