Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” – komunikat nr 1
8.03.2023

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami” – komunikat nr 1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Społeczeństwa cyfrowe a koncepcje zarządzania organizacjami”, która odbędzie się w siedzibie Instytutu w dniu 30 maja 2023 r.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowana zostanie aktualna wiedza oraz wyniki badań dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w społeczeństwie cyfrowym oraz refleksja nad tym, z jakimi wyzwaniami, zagrożeniami oraz perspektywami przyjdzie się nam zmierzyć w nieodległej przyszłości. Zamierzeniem organizatorów wydarzenia jest wieloaspektowy i interdyscyplinarny przegląd powyższych zagadnień i pobudzenie dyskursu naukowego, dlatego panele tematyczne powiązano z planowaną dyskusją.

Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX
7.03.2023

Pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX

W dniu 6 marca 2023 roku nastąpiło przekazanie przez Dyrektora CNBOP-PIB st. bryg. dr inż. Pawła Janika Panu Przemysławowi Grabowskiemu Dyrektorowi Zarządzającemu w firmie P.P.P.H GRAS Krajowej Oceny Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 dla zestawu wyrobów Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX. Jest to pierwsza Krajowa Ocena Techniczna dla takiego zestawu wyrobów.

Przypomnijmy, iż po udzielonej w dniu 9 stycznia 2023 r. w procesie testowania wyrobu innowacyjnego Rekomendacji Przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej nr RP-0012/2023 dla wyrobu Wskaźnik Miejsca Pożaru, przedmiotowa Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 to drugi dokument wydany dla firmy P.P.P.H GRAS. Stanowi ona istotny krok wspierający rozwój innowacyjnych wyrobów i rozwiązań służących do m.in. miejscowego zabezpieczenia przeciwpożarowego punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PZU Lab S.A.
1.03.2023

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PZU Lab S.A.

W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie PZU PARK zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy  PZU LAB S.A. a Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Podczas uroczystego spotkania zainaugurowano również wspólny projekt łączący certyfikację kompetencji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ze specjalną ofertą ubezpieczeniową. Inicjatywa ta stanowi ważny krok w kierunku systemowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych w Polsce.

Wykaz dokumentów dopuszczeniowych wydanych w latach 1982–2007 dla pojazdów pożarniczych
6.02.2023

Wykaz dokumentów dopuszczeniowych wydanych w latach 1982–2007 dla pojazdów pożarniczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia weryfikacji, czy interesujące Państwa pojazdy pożarnicze posiadają właściwy dokument dopuszczenia (atest, certyfikat, świadectwo, opinię techniczną), na stronie internetowej CNBOP-PIB w zakładce WYKAZ WYDANYCH DOKUMENTÓW CNBOP-PIB zamieszczono wykazy takich dokumentów.

Spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów
24.01.2023

Spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów

W dniu 19.01.2023 roku w CNBOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. nowych grup wyrobów:

1) platformy bezzałogowe i autonomiczne,

2) bezzałogowe statki powietrzne,

3) roboty.