Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Wizyta szkoleniowa kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP
30.05.2018

Wizyta szkoleniowa kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP

W dniach 15 i 17 maja 2018 r. w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej PIB w ramach „Dni Otwartych dla słuchaczy szkół służb mundurowych” odbyła się wizyta szkoleniowa 72 kadetów II Kompanii Dziennego Studium Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W pierwszej części spotkania zaprezentowano między innymi zagadnienia dotyczące  działalności CNBOP-PIB i jego roli w systemie ochrony przeciwpożarowej, działalności certyfikacyjnej i dopuszczeniowej, certyfikacji usług, działalności edukacyjnej i publikacyjnej. Na drugą część złożyły się wizyty w Zespołach Laboratoriów CNBOP-PIB, gdzie nasi goście mieli możliwość zapoznania się z kluczowymi projektami oraz wybranymi metodami badawczymi.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018
8.05.2018

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018

W dniach 24–26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. „Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem – EVARIS” otrzymał nagrodę Grand Prix SAWO przyznawaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

List Komendanta Głównego PSP do Strażaków oraz Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej, Weteranów i Seniorów zawodowej i społecznej służby pożarniczej z okazji Dnia Strażaka
4.05.2018

List Komendanta Głównego PSP do Strażaków oraz Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej, Weteranów i Seniorów zawodowej i społecznej służby pożarniczej z okazji Dnia Strażaka

List Komendanta Głównego PSP do Strażaków oraz Pracowników Ochrony Przeciwpożarowej, Weteranów i Seniorów zawodowej i społecznej służby pożarniczej z okazji Dnia Strażaka.

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka
4.05.2018

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka.

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka
4.05.2018

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka.