Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej oraz wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości wyrobów budowlanych na jednym formularzu
15.06.2020

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej oraz wydanie krajowego certyfikatu stałości właściwości wyrobów budowlanych na jednym formularzu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 możliwe będzie złożenie wniosku o przeprowadzenie „krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na podstawie Krajowej Oceny Technicznej”, który będzie inicjował proces uzyskania zarówno Krajowej Oceny Technicznej, jak i krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych. Wniosek nr DOT/KOT/1aEN jest dostępny pod adresem:

https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/oceny-techniczne/krajowe-oceny-techniczne/dokumenty

https://www.cnbop.pl/pl/uslugi/certyfikacja-i-dopuszczenia/krajowa-certyfikacja-stalosci-wlasciwosci-uzytkowych-wyrobow-budowlanych

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy procesów, gdzie dokumentem odniesienia jest Polska Norma wyrobu.

Nowe wydanie dokumentu pn. Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej
10.06.2020

Nowe wydanie dokumentu pn. Wymagania CNBOP-PIB dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) wydało nową edycję Wymagań CNBOP-PIB dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej” (wyd. 4). Dokument będzie obowiązywał od 27 lipca 2020 r. i jest już dostępny na stronie internetowej Instytutu.

Nowe szkolenia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
12.05.2020

Nowe szkolenia dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach podstawowych i aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej  - szczegóły:

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie aktualizujące dla Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Zmiana terminu XII Konferencji Naukowej z 20 maja 2020 r. w CNBOP-PIB
17.04.2020

Zmiana terminu XII Konferencji Naukowej z 20 maja 2020 r. w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu konferencji pt. "Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji" na inny termin. Szczegóły zostaną Państwu przekazane w późniejszej korespondencji. Więcej informacji na stronie https://wsge.edu.pl/pl/nadchodzace-konferencje.

Uprzejmie dziękujemy za wyrozumiałość.

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy

Obowiązek posiadania maseczek ochronnych w CNBOP-PIB
16.04.2020

Obowiązek posiadania maseczek ochronnych w CNBOP-PIB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zainteresowane (gości, klientów, pracowników firm kurierskich i inne osoby odwiedzające CNBOP-PIB), iż na teren Instytutu wpuszczane będą wyłącznie osoby posiadające maseczki ochronne do zasłaniania ust i nosa.

Zalecamy również noszenie rękawiczek ochronnych podczas pobytu w CNBOP-PIB, lub alternatywnie mycie i dezynfekcję rąk.

Osoby nie posiadające maseczek ochronnych lub alternatywnie innej formy zasłaniania ust i nosa NIE będą wpuszczane na teren CNBOP-PIB.

Z trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz Państwa prosimy o przestrzeganie ww. zasady.