Laboratoria

LABORATORIA BA

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
 

LABORATORIA BU

Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

LABORATORIA BS

Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

LABORATORIA BW

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
 

Aktualności

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB
30.09.2022

Festiwal Nauki w CNBOP-PIB

W dniu 29 września br. w CNBOP-PIB w ramach Festiwalu Nauki odbyła się lekcja festiwalowa pod hasłem „Zagrożenie – ale jakie?”. Zajęcia dla uczniów  z klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku poprowadzili specjaliści z zespołów laboratoriów: Urządzeń i Środków Gaśniczych, Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, Procesów Spalania i Wybuchowości.

W programie znalazło się wiele interesujących i ciekawych eksperymentów, pokazów działania sprzętu, prezentacji wyposażenia pracowni oraz praktycznych warsztatów, które przybliżyły uczniom zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową.  

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PSPA
28.09.2022

Porozumienie pomiędzy CNBOP-PIB a PSPA

W dniu 28.09.2022 r. w siedzibie Instytutu podpisano porozumienie o współpracy między CNBOP-PIB a Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Na mocy tego porozumienia opracowane zostaną wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej garaży w obiektach budowlanych przeznaczonych do przechowywania oraz ładowania samochodów elektrycznych. Podczas spotkania ustalone zostały najważniejsze założenia dotyczące planowanej publikacji. Przyjęto również wstępny harmonogram prac.

Relacja z konferencji „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”
26.09.2022

Relacja z konferencji „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”

W dniu 21 września 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemy sygnalizacji pożarowej”. Została ona zorganizowana w ramach przedsięwzięć wpisujących się w obchody jubileuszu 50-lecia CNBOP-PIB.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele i specjaliści branży przeciwpożarowej, w tym funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP. Spotkanie miało charakter hybrydowy. Prelegenci i słuchacze zgromadzili się częściowo w siedzibie Instytutu (będącego głównym organizatorem). Relacja na żywo była również dostępna na kanale YouTube.

Porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian
22.09.2022

Porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną Florian

Miło nam poinformować, że w dniu 20 września 2022 roku, w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Portową Strażą Pożarną FLORIAN Sp. z o.o. z Gdańska. Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności reprezentujących stron. Sygnatariuszem porozumienia ze strony CNBOP-PIB był Pan Dyrektor st. bryg. dr inż. Paweł Janik, natomiast ze strony Portowej Straży Pożarnej dokument podpisał Pan Dyrektor Zdzisław Olechnowicz.

Obchody jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych
19.09.2022

Obchody jubileuszu 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych

W roku 2022 przypada 30-lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB) – organizacji, która reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Z tej okazji w dniu 12.09.2022 r. w Politechnice Warszawskiej odbyły się obchody jubileuszu oraz uroczyste posiedzenie Rady, podczas którego zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Uroczystość była także okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych. Podczas wydarzenia CNBOP-PIB zaprezentowało swoją działalność zarówno z obszaru naukowo-badawczego, jak i wydawniczego oraz szkoleniowego.