Brak zdjęcia
26 lut 2015

Rozszerzenie zakresu notyfikacji CNBOP-PIB o certyfikację klap przeciwpożarowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż CNBOP-PIB uzyskało notyfikację Komisji Europejskiej na prowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system 1).

Brak zdjęcia
18 lut 2015

Komunikat w sprawie zjawiska rozcieńczania olejów

Szanowni Państwo, informujemy iż został opracowany komunikat zawierający odpowiedzi na liczne pytania dotyczące zjawiska rozcieńczania olejów paliwem stosowanym w silnikach spalinowych.

Komunikat do pobrania

Brak zdjęcia
11 lut 2013

NOWY Informator o świadectwach dopuszczenia

Informujemy że została opracowana nowa edycja informatora o świadectwach dopuszczenia.

Brak zdjęcia
5 cze 2012

Koniec okresu przejściowego dla świadectw dopuszczenia wydanych przed 3 czerwca 2010 r.

Właścicielom świadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP przed 3 czerwca 2010 r., przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów (...) do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002, z 2010 r. nr 85, poz. 553) 3 czerwca 2011 roku mija termin „przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań”.

Brak zdjęcia
10 kwi 2012

Komunikat w sprawie opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego

Informujemy, że został opracowany komunikat zawierający odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące prowadzonych procesów o uzyskanie świadectwa dopuszczenia dla opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego (Przejdź)

Brak zdjęcia
5 wrz 2011

Znakowanie dopuszczonych wyrobów znakiem jednostki dopuszczającej

W związku z licznymi zapytaniami Klientów CNBOP-PIB informujemy, a posiadaczom dopuszczeń przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 „dopuszczony wyrób podlega oznakowaniu przez producenta znakiem jednostki (…) która wydała dopuszczenie”.

Zasady stosowania znaku CNBOP są dostępne w opracowaniu "Zasady posługiwania się znakiem jednostki dopuszczającej CNBOP-PIB" wydanie 7 z dnia 03.01.2014 r.

Brak zdjęcia
11 lip 2010

Świadectwa dopuszczenia – wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów podlegających dopuszczeniu dostępne w angielskiej wersji językowej.

Informujemy, iż zostały przetłumaczone na język angielski wymagania techniczno-użytkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniający, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Dokumenty są dostępne tutaj.