Brak zdjęcia
26 kwi 2016

Komunikat dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprawie dokonywania zmian (modernizacji) w pojazdach objętych świadectwem dopuszczenia

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dokonywania zmian (modernizacji) w pojazdach objętych świadectwem dopuszczenia w okresie jego ważności i po jego upływie, informujemy, że CNBOP-PIB opublikowało w tym zakresie komunikat.

Brak zdjęcia
30 mar 2016

Komunikat w sprawie wprowadzania do użytkowania wyrobów w przypadku cofnięcia udzielongo dopuszczenia

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi wprowadzania do użytkowania wyrobów na które cofnięto udzielone dopuszczenie, informujemy, że CNBOP-PIB opublikuwało w tym zakresie komunikat.

Brak zdjęcia
15 mar 2016

Nowa edycja wymagań

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 14 marca 2016 roku obowiązuje nowa edycja Wymagań CNBOP-PIB dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej.

Brak zdjęcia
14 mar 2016

Zaktualizowany wzór pełnomocnictwa

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 14 marca 2016 roku obowiązuje zaktualizowany wzór pełnomocnictwa na potrzeby procesów prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB.

Brak zdjęcia
10 mar 2016

Komunikat w sprawie rękawic

W związku z pojawiającymi się informacjami z jednostek ochrony przeciwpożarowej o niezgodnościach występujących w wyrobach objętych świadectwami dopuszczenia o numerach: 2153/2014 wydanego dla Rękawic specjalnych Fire Max II, 1931/2014 wydanego dla Rękawic specjalnych Fire Max, 0797/2010 wydanego dla Kominiarki typ KS przedstawiamy komunikat, w którym zamieszczono ogólne wskazówki pozwalające na identyfikację rękawic oraz kominiarek objętych przedmiotowymi dopuszczeniami.

Brak zdjęcia
2 lip 2015

Nowy wzór pełnomocnictwa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 2 lipca 2015 roku obowiązuje nowy wzór pełnomocnictwa na potrzeby procesów prowadzonych przez Jednostkę Certyfikującą CNBOP-PIB.

Brak zdjęcia
26 lut 2015

Rozszerzenie zakresu notyfikacji CNBOP-PIB o certyfikację klap przeciwpożarowych

Szanowni Państwo, informujemy, iż CNBOP-PIB uzyskało notyfikację Komisji Europejskiej na prowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system 1).

Brak zdjęcia
18 lut 2015

Komunikat w sprawie zjawiska rozcieńczania olejów

Szanowni Państwo, informujemy iż został opracowany komunikat zawierający odpowiedzi na liczne pytania dotyczące zjawiska rozcieńczania olejów paliwem stosowanym w silnikach spalinowych.

Komunikat do pobrania

Brak zdjęcia
11 lut 2013

NOWY Informator o świadectwach dopuszczenia

Informujemy że została opracowana nowa edycja informatora o świadectwach dopuszczenia.

Brak zdjęcia
5 cze 2012

Koniec okresu przejściowego dla świadectw dopuszczenia wydanych przed 3 czerwca 2010 r.

Właścicielom świadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP przed 3 czerwca 2010 r., przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami znowelizowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów (...) do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002, z 2010 r. nr 85, poz. 553) 3 czerwca 2011 roku mija termin „przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań”.