Rozszerzenie zakresu notyfikacji CNBOP-PIB o certyfikację klap przeciwpożarowych

Brak zdjęcia
26 lut 2015

Szanowni Państwo, informujemy, iż CNBOP-PIB uzyskało notyfikację Komisji Europejskiej na prowadzenie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (system 1) wyrobów:

1. Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach (EN 15650:2010 Ventilation for buldings – Fire dampers),

2. Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej (EN 12101-8:2011 Smoke and heat control systems – Part 8: Smoke control dampers).

Aktualny zakres notyfikacji CNBOP-PIB

Informacje na temat oceny oraz weryfikacji stałości właściwości wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzniem Europejskim 305/2011, w tym wykaz zasadniczych charakterystyk dla klap ppoż. wg EN 15650 oraz EN 12101-8 można znaleźć tutaj.