Brak zdjęcia
11 lip 2010

Świadectwa dopuszczenia – wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów podlegających dopuszczeniu dostępne w angielskiej wersji językowej.

Informujemy, iż zostały przetłumaczone na język angielski wymagania techniczno-użytkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniający, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Dokumenty są dostępne tutaj.